Irena Maura Aghová

Related to

Politika: Volby! To je taky politika, ne?

13.October » blog.idnes.cz
O počestnosti a o měřítku lidského mínění, práva a etiky, kdo je počestný, se moc nebavíme. A přesto,nějakým způsobem lidé na počestnost myslí, i když jinými slovy. O tom tento článek.

Společnost: Svět se stále mění přiměřeně stavu

30.September » blog.idnes.cz
Téměř denně se setkáváme s reakcemi lidí nejrůznějších směrů vzdělání na jisté změny, které vnímáme s nostalgií, s radostí či obavami. Co je dobře a co je vlastně špatně?

Společnost: Studentům v novém školním roce

11.September » blog.idnes.cz
Začátek školního roku by měl být svátkem vzdělanosti, která je tak potřebná nejen pro člověka samého, ale také pro lidskou společnost. Současně jde také o výchovu. O tom tento článek.

Politika: De rationalitate (O rozumnosti)

7.August » blog.idnes.cz
Ustanovení § 4 odst.1 zní: "Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užít je z běžnou péčí a opatrností a že to od ní každý v právním styku může důvodně očekávat". Povídejme si rozumnosti.

Politika: De rationalitatem (O rozumnosti)

7.August » blog.idnes.cz
Ustanovení § 4 odst.1 zní: "Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užít je z běžnou péčí a opatrností a že to od ní každý v právním styku může důvodně očekávat". Povídejme si rozumnosti ...

Evropské právo: Státní občanství, euroobčanství a evropská integrace

4.August » blog.idnes.cz
Tento článek pojednává o institutu státního občanství, o euroobčanství a dalších problémech, o kterých není mnoho informací pro laickou veřejnost. Problematiku jsem zjednodušila s odkazem na zdroje.

Společnost : O právu a morálce i potrestání bezpráví

1.August » blog.idnes.cz
Následující článek pojednává o citlivém tématu, o právu a morálce. Není snadné se ho zhostit, ale považuji za důležité o něm uvažovat i přes obtíže, které sebou přináší.

Mezinárodní právo: O lidských právech a krizovém stavu

31.July » blog.idnes.cz
V našem právním řádu je celá řada zajímavých a stále platných předpisů, o kterých se málo hovoří. Nabízím nyní zákon č. 240/2000 Sb. ve znění dalších předpisů a novel.

Společnost: De pietatis (O soucitu)

29.July » blog.idnes.cz
Nyní budu psát o soucitu (ve smyslu milosrdenství), jak napovídá latinský a český název článku. Je to tak staré téma, že je třeba pojmu soucit přijít na kloub. Každá doba si ho vykládá podle svých etických kriterií.

Společnost: Od Areopágu k Internetu

26.July » blog.idnes.cz
Kdyby žil Aristotelés v dnešní době, a měl rozepsanou „Etiku Nikomachovu“, určitě by věnoval jednu knihu internetovému tržišti informací a prohlásil by: „Člověk je společenský, politický a informační tvor!“ Malé zamyšlení.

Společnost: O síle lidského potenciálu

21.July » blog.idnes.cz
Znáte to, že? Potřebujete zavolat mobilem někoho blízkého a ozve se: "Váš kredit bude vyčerpán. Dobijte si, prosím, kartu". Zaměřila jsem se na význam slova "kredit". Jak se projevuje v našem životě?

Politika: Vzdělávání a vzdělanost v západní společnosti

11.July » blog.idnes.cz
Co je nutné k získání dobré pozice v životě? Vzdělání, o které člověk opře svou životní cestu a i nutnou seberealizaci, nebo peníze, za které lze získat pozice, jež otevřou cestu do vytoužených "vyšších sfér"?
Jan Pavel II. - 264. papež
Korupce - Zneužití postavení nebo funkce v politice
Václav Klaus - 2. prezident ČR
Václav Havel - První prezident České republiky
Miloš Zeman - Prezident ČR
Věci veřejné - Politická strana

Tato informační stránka o Irena Maura Aghová zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Irena Maura Aghová" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2016 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes