edukafarm.cz

Popis:

Vzdělávání odborníků z oblasti medicíny a farmacie v rámci jejich celoživotní edukace.

URL:

http://www.edukafarm.cz/

Katalog:

Z domova → Student

Publikuje:

2,1 položek/týden

Současné možnosti farmakoterapie artrózy - kulatý stůl: Hradec Králové, Brno

21:44
Edukafarm pořádá pro lékaře 14.5.2018 v Hradci Králové a 20.6.2018 v Brně seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakoterapie artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Akce je pořádána dle Stavovského pře...

Aplikace antisense oligonukleotidů může být průlomem v léčbě endotelové dystrofie rohovky

13.dubna
Lékařům z Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze se ve spolupráci s britskými kolegy z Moorfields Eye Hospital a UCL Institute of Ophthalmology podařilo odhalit nová fakta, která mohou znamenat výrazný posun v léčbě Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky. O úspěchu špičkového mezinárodního výzkumu informuje odborný článek v časopise The American Journal of Human Genetics.

EMA: nová opatření pro prevenci těhotenství při léčbě valproátem

8.dubna
Farmakovigilanční výbor PRAC i koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) doporučují nová opatření, která mají zabránit užití valproátu během těhotenství, protože u dětí vystavených působení valproátu během nitroděložního vývoje existuje riziko vzniku malformací a vývojových problémů. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme podrobnosti.

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

8.dubna
Bolestivá onemocnění pohybového systému (např. zánětlivé a degenerativní choroby) jsou jedním z nejčastějších důvodů, které přivádějí pacienta k lékaři. Klasická používaná léčiva, ovlivňující zánětlivý proces a bolest (např. nesteroidní antirevmatika), jsou zatížena nežádoucími účinky, proto se hledají šetrnější a bezpečnější terapeutické možnosti. Jednu z těchto možností představují injekční přípravky s obsahem kolagenu. Článek o léčbě bolesti pohybového systému pomocí injekčních přípravků s...

Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

8.dubna
S narůstajícím výskytem demencí a dalších poruch centrálního nervového systému (CNS) roste i důležitost neuroprotektivních léčiv. Jedním z nich je citikolin (cytidindifosfocholin). Neuroprotektivní účinek citikolinu spočívá v pozitivním vlivu na strukturu a funkci mozkových buněk, který je zprostředkován několika mechanismy. V posledních letech přibývají klinické studie a metaanalýzy, které se ...

Lokální anestetika, dextrometorfan, metformin: aktuální informace

30.března
Bolest je jedním z nejběžnějších příznaků patologických stavů, proto analgetická léčba je velmi důležitou oblastí farmakoterapie. V posledních dvou číslech Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (3-4/2018) byl publikován na pokračování článek, který shrnuje aktuální stav znalostí v oblasti lokálních anestetik a svodné terapie. Kromě toho jsou v čísle 4/2018 pub...

EMA doporučuje aktualizovat informace o interakcích u přípravků: benzodiazepiny vs. opioidy

20.března
Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) doporučila doplnit dokumentaci u přípravků s obsahem opioidů (indikovaných k léčbě bolesti a kašle a přípravků indikovaných k substituční terapii) a přípravků obsahujících benzodiazepiny nebo jim podobné látky o upozornění na možnost vzájemné interakce při souběžném užívání. Důvodem těchto upozornění je závažné riziko respirační deprese, k...

Vaskulární medicína: nová publikace

12.března
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství. Vyíjejí se jak invazivní metody užívané v angiologii, tak farmakoterapie cévních chorob. Obsáhlé kompendium shrnující aktuální stav v tomto oboru představuje kniha Vaskulární medicína autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Deborah Karetovou, CSc. a MUDr. Miroslavem Chocholou, CSc. z II. interní kliniky...

Klinická psychofarmakologie

6.března
Moderní farmakologie v oblasti léčby psychických onemocnění prochází, obdobně jako v jiných oborech, značným vývojem, přibývají nová léčiva. Na našem trhu již řadu let chybí publikace mapující současný stav v oblasti psychofarmakologie. Se systematicky zpracovaným přehledem shrnujícím aktuální informace v této oblasti přichází nakladatelství Maxdorf, které vydalo obsáhlou příručku Klinická psyc...

Epigenetická role vitaminu C ve zdraví a nemoci

8.února
Již dlouho je známo, že vitamin C má nenahraditelný význam pro lidský organismus vzhledem k roli, kterou hraje v řadě metabolických reakcí, například v syntéze kolagenu, v antioxidační ochraně buněk a mnoha dalších důležitých oblastech. Teprve nedávno však byla objevena zásadní role, kterou má pro fungování samotného genomu. Přehled současných znalostí v této oblasti přináší článek publikovaný ...

Medicína nízkých dávek - přehled studií

19.října
Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve vysokých, farmakologických dávkách je výhodou medicíny nízkých dávek vysoká bezpečnost při zachování účinnosti. Italská společnost Guna, která se zaměřuje na vývoj a výrobu tohoto typu přípravků, vydala sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých ...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes