MŠMT ČR

Popis:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

URL:

http://www.msmt.cz/modules/marwel

Katalog:

Z domova → Student

Publikuje:

7,3 položek/den

Náměstek Pícl podpořil soutěž Talenty pro firmy

16:13
Praha, 19. dubna 2018 – Náměstek sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl se dnes zúčastnil finále 3. celorepublikového kola odborné soutěže Talenty pro firmy. To pořádá Hospodářská komora ČR a MŠMT ji zařadilo do programu Podpory soutěží a přehlídek 2017/2018.

Novým ředitelem NÚV se stane Lubomír Martinec

15:37
Praha, 19. 4. 2018 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se po seznámení s výsledky konkursního řízení rozhodl jmenovat s účinností od 1. 5. 2018 novým ředitelem Národního ústavu pro vzdělávání Mgr. Lubomíra Martince. Do konkursního řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči.

Pravidla pro publicitu

12:10
Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále Manuál JVS), kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. Manuál JVS byl upraven na základě potřeby sladit text dokumentu s úpravami provedenými v Generátoru nástrojů povinné publicity ESI fondů.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

18.dubna
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. 4. 2018 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Teaming a jeho znění naleznete pod nadpisem Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Teaming.

Vláda rozhodla o dorovnání peněz pro soukromé a církevní školy

18.dubna
Praha, 18. dubna 2018 – Vláda rozhodla o dorovnání financí pro soukromé a církevní školy. Veřejným školám se totiž loni v listopadu zvýšily platové tarify o 15 % pro učitele a 10 % pro nepedagogy, a výdaje pro soukromé a církevní školy musejí být s výdaji veřejných škol srovnatelné. Na dorovnání rozdílů ve financování soukromých a církevních škol půjde celkem 131 milionů korun, a to z vládní ro...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes