Pravopisně.cz

Popis:

pravopisná cvičení, diktáty, testy z češtiny, audio diktáty

URL:

http://pravopisne.cz/

Katalog:

Z domova → Student

Publikuje:

6 položek/měsíc

PRAVIDLA – Vedlejší věta přísudková

17.dubna
V následujícím článku se podrobněji podíváme na jeden z několika druhů vedlejších vět – tedy vět používáných pro vyjádření nějakého větného členu z věty hlavní. V tomto případě půjde o vedlejší větu přísudkovou, jež by, jak napovídá její název, měla zastávat přísudek. Vzhledem k tomu, že přísudek jako nejdůležitější větný člen nesmí v plnohodnotné větě chybět, nenahrazuje ho vedlejší věta přísu...

PRAVIDLA – Vedlejší věta podmětná

17.dubna
V článku o vedlejších větách jsme si řekli, co to vedlejší věty jsou a jak je rozeznáme od těch hlavních. Taky jsme si ale řekli, že to nekončí tím, že odlišíme větu řídící od závislé. Vedlejší věty se totiž dále dělí na druhy a i ty bychom měli dokázat určit. V tomto článku si trochu přiblížíme jeden […] Příspěvek PRAVIDLA – Vedlejší věta podmětná je publikován na Pravopisně.cz .

Ad × add

2.března
V nadpisu příspěvku jsou dvě správně napsané zkratky. Potíž je však pro některé pisatele skryta v tom, že nejsou schopni rozlišit, kterou z nich je možno užívat v českém jazykovém prostředí. add Vysvětleme si nejprve význam jednotlivých zkratek: add – pochází z anglického slova addendum (= dodatek) a v anglicky mluvících zemích je užívána nejčastěji ve významu dodatku v knize, dokumentu […] Pří...

Diktát na vyjmenovaná slova po Z – 4 (15)

22.února
Připravili jsme pro vás další pravopisný diktát – tentokrát zaměřený výlučně na vyjmenovaná slova po písmenu Z. Diktát jsme vytvořili v inovovaném typu doplňovačky, která je nově napojená i na naše uživatelské profily. Takže výsledky z tohoto diktátu se vám zapíší do celkových statistik. Příspěvek Diktát na vyjmenovaná slova po Z – 4 (15) je publikován na Pravopisně.cz .

Kompars × komparz

20.února
S využitím těchto slov se můžeme setkat v divadelních, filmových a televizních kruzích. Může se zdát, že jejich psaní je obtížné, ale není tomu vůbec tak. Ačkoli na konci vyslovujeme z, správně jsou obě varianty, jedná se totiž o tzv. dublet. V tomto případě jsou obě možnosti stylově rovnocenné – každou z nich tedy můžeme […] Příspěvek Kompars × komparz je publikován na Pravopisně.cz .

Hit × hyt

6.února
U tohoto podstatného jména příliš často nechybujeme, ale i tak některé z nás může zaskočit. Ukážeme si, jak jej napsat správně. Správnou variantou je pouze hit. Jedná se o podstatné jméno, které je převzato z anglického jazyka. K „y“ by svádělo pravidlo o tvrdých souhláskách, po kterých ho v češtině většinou píšeme. Jak už bylo několikrát zmíněno, […] Příspěvek Hit × hyt je publikován na Pravop...

Pyramida × piramida

6.února
Slovo, které známe z hodin zěměpisu a dějepisu, je často psáno chybně v domnění, že se na něj dají aplikovat pravidla o vyjmenovaných slovech po P. Toto slovo přišlo do češtiny z řeckého pyramis. Jediná správná varianta přepisu je tedy dle původní předlohy pyramida. Vzhledem k tomu, že jde o cizí slovo, neplatí zde pravidla o vyjmenovaných […] Příspěvek Pyramida × piramida je publikován na Prav...

Jak správně psát lomítko

6.února
Lomítko „/“ je znak, který nejčastěji naznačuje možnost záměny či jiné varianty. Používá se ale také pro zápis zlomků, školních či sportovních roků, při zápisu internetových adres, psaní poezie nebo pro grafické oddělení výrazů. Důležité je neplést jej s obráceným lomítkem „\“. Využití lomítek Největší problém, co se užití lomítka týká, je rozlišení, kdy používat mezeru […] Příspěvek Jak správn...

Dlouholeté × dlouholetté

6.února
Pro začátek je třeba připomenout, že se jedná o složené přídavné jméno. Adjektivum se totiž skládá z příslovce dlouho + určitého tvaru podstatného jména léta (dlouholeté, dlouholetá atd.). S jednotlivými slovy se můžeme setkat i v podobě shodného přívlastku (dlouhá léta), tam však slova stojí odděleně! V případě složeného přídavného jména se jako správná připouští pouze varianta první […] Přísp...

Schůdné × shůdné

6.února
V případě výše uvedených tvarů tohoto přídavného jména je správná pouze varianta první – schůdné. Adjektivum schůdné primárně vyjadřuje možnost po něčem bezpečně jít či přejít (např. po cestě, chodníku, lávce atd.). Jako většina slov v dnešní době má ale i výraz schůdné svůj metaforický význam. Mluvčí jej většinou užívají v situacích, kdy se dvě strany o něčem […] Příspěvek Schůdné × shůdné je ...

Jak správně psát závorky

6.února
Následující článek vám ukáže, jak správně užívat závorky. To se může hodit zejména ve slohových cvičeních, ale i v běžné písemné komunikaci. Nejčastěji se používají pro oddělení větných či nevětných výrazů, které jsou do výpovědi volně vloženy. Typy závorek V českém jazykovém systému existuje několik typů závorek. Nejběžněji používané jsou tzv. kulaté „( )“, druhou variantou mohou […] Příspěvek...

Co je Infinitiv slovesa?

23.ledna
Slovesa jsou nejpodstatnějším slovním druhem, bez nich by svět rozhodně nebyl úplný. A protože jsou tak důležitá, mají hned dva základní slovesné tvary. Tím první je tvar určitý neboli finitní, který vyjadřuje osobu, číslo, čas, způsob, slovesný rod a vid. Co vyjadřuje a jak ho poznáme? Infinitiv (byly tu i pokusy zavést termín neurčitek, který […] Příspěvek Co je Infinitiv slovesa? je publikov...

Jak správně psát pomlčku a spojovník

23.ledna
V takové pomlčce (–) spousta z nás nevidí žádnou velkou vědu. Bez přemýšlení ji používáme, aniž bychom si uvědomovali, že graficky užíváme spojovník (-), nikoli pomlčku. Věděli jste, že na české klávesnici se pomlčka ani nenachází? A víte vůbec, kde použít pomlčku a kde spojovník? Pomlčka Pomlčka je dlouhá vodorovná čárka a, jak bylo řečeno, na […] Příspěvek Jak správně psát pomlčku a spojovník...

Sponzorovat × zponzorovat

16.ledna
V tomto případě je nutné vycházet z původu slova. Námi zmíněné sloveso pochází z latinského výrazu „spondere“ (slibovat), potažmo „sponsor“ (kmotr při křtu). Slovo též známe z cizích jazyků, např. z angličtiny „sponsor“. Vzhledem k tomu, že se nejedná o slovo domácí, respektujeme původní podobu slova. Vždy tedy píšeme na počátku slova „s“. Sloveso sponzorovat používáme v případě, že chceme ozna...

Mimo jiného × mimojiného

5.prosince
Zde se nesmíme nechat zmást velkou skupinou tzv. příslovečných spřežek. V tomto případě se o žádnou spřežku nejedná a výrazy píšeme vždy samostatně, jako dvě slova, tedy mimo jiné (mimo jiného). Slovo mimo je řazeno mezi příslovce, případně předložky. Jiný je přídavné jméno. I přesto, že se slova často vyskytují v tomto spojení, zatím nedošlo k jejich sloučení […]
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes