Pravopisně.cz

Popis:

pravopisná cvičení, diktáty, testy z češtiny, audio diktáty

URL:

http://pravopisne.cz/

Katalog:

Z domova → Student

Publikuje:

3 položek/měsíc

Sponzorovat × zponzorovat

16.ledna
V tomto případě je nutné vycházet z původu slova. Námi zmíněné sloveso pochází z latinského výrazu „spondere“ (slibovat), potažmo „sponsor“ (kmotr při křtu). Slovo též známe z cizích jazyků, např. z angličtiny „sponsor“. Vzhledem k tomu, že se nejedná o slovo domácí, respektujeme původní podobu slova. Vždy tedy píšeme na počátku slova „s“. Sloveso sponzorovat používáme v případě, že chceme ozna...

Mimo jiného × mimojiného

5.prosince
Zde se nesmíme nechat zmást velkou skupinou tzv. příslovečných spřežek. V tomto případě se o žádnou spřežku nejedná a výrazy píšeme vždy samostatně, jako dvě slova, tedy mimo jiné (mimo jiného). Slovo mimo je řazeno mezi příslovce, případně předložky. Jiný je přídavné jméno. I přesto, že se slova často vyskytují v tomto spojení, zatím nedošlo k jejich sloučení […]

Konzervativní × konservativní

5.prosince
V tomto případě je nutné vycházet z toho, že následující slovo je cizího původu a nejedná se o výraz původně český. U slov zdomácnělých je poměrně častý dvojí pravopis, tak je tomu i zde. Přídavné jméno konzervativní používáme ve významu: lpící na tradicích, zaujatý proti novému, zpátečnický apod. Jedná se o slovo zdomácnělé, které se začlenilo do […]

Zevrubně × vzebrubně × zevrubně

5.prosince
V tomto případě nám velmi pomůže původ slova. Následující příslovce je odvozeno od slova vrub, které označuje zářez, výraz se také používá v přeneseném významu pro pojmenování účtu, dluhu apod. Výraz pochází z období, kdy kupec prodával na dluh a na důkaz vzniklého dluhu provedl zářez do dřeva. Když přišel dlužník dluh zaplatit, konečné vyrovnání se dělalo tzv. […]

Nuance × nuanse × niance

5.prosince
V tomto případě nás může zmást výslovnost slova. Výraz můžeme vyslovovat dvěma způsoby, a to: [nyanse i nuance]. Výslovností se ale nelze vždy řídit v otázce pravopisu. Při psaní vycházíme z původu slova a jeho podob v cizích jazycích. V angličtině můžeme nalézt podobu nuance, ve francouzštině podobu nuance apod. Tato podoba zůstala i u české varianty slova, píšeme vždy […]

Přívěsek × přívěšek

5.prosince
Z námi nabízených variant je správná pouze jedna. Základem je sloveso viset (příbuzná slova: visutý, visící apod.). Ke kořeni slova -věs- je připojena přípona –ek. Zde je třeba si zapamatovat, že tvar přívěšek, který je běžně užíván, není spisovný a český jazyk jej nepřijímá. Jedinou správnou podobou je tvar přívěsek. Přívěsek označuje předmět, který je na […]

Libo × lybo

5.prosince
Při psaní tohoto slova se řídíme jednoduchými a základními pravidly pravopisu. Základní podobou tohoto výrazu je přídavné jméno libý, které se užívá ve významu milý, příjemný, líbezný apod. Při psaní y/i v základu slova se řídíme tím, že „l“ je souhláska obojetná, slovo libý není součástí vyjmenovaných ani příbuzných slov, proto píšeme „i“. Stejné pravidlo platí […]

Gryf × grif

5.prosince
Tady je pravopis v podstatě jednoduchý. Ať napíšeme, jak napíšeme, vždy bude správně. Původně výraz gryf s „y“ označoval okřídlené zvíře z řecké mytologie, které připomínalo lva a mělo orlí hlavu. Pokud chceme výraz v tomto významu použít i dnes, musíme jej zařadit k rodu mužskému životnému, skloňujeme podle vzoru pán. Jazykovým vývojem ale došlo k tomu, že výraz je […]

Z ostra × zostra

5.prosince
Následující příslovce je řazeno do skupiny tzv. příslovečných spřežek. Tato příslovečná spřežka vznikla spojením předložky „z“ a přídavného jména „ostrý“. Protože se vyskytovaly opakovaně v tomto spojení, došlo jazykovým vývojem k jejich sloučení v jedno slovo. Proto nyní píšeme vždy dohromady, tedy zostra. Zostra nese stejný význam jako příslovce ostře, nejčastěji v přeneseném významu: prudce,...

Bacily × bacili

5.prosince
Tato dvojice se může jevit na první pohled jako problematická, opak je však pravdou. Zde se vlastně nelze zmýlit, ať tvar napíšeme jakkoliv, bude správně. Bacil je řazen do skupiny podstatných jmen, která mohou vystupovat jako životná i neživotná. Je však třeba dbát na správné psaní koncovky při shodě přísudku s podmětem. Podstatné jméno bacily (s […]

Vyjmenovaná slova po B 4 – PRAVOKVÍZ (15)

14.listopadu
Pro všechny, které nebaví procvičovat klasickým způsobem, tu máme rychlé procvičení v podobě pravokvízu! Stačí spustit a správně vyplnit úlohy. Ovšem v tomto pravopisném cvičení to možná nebude tak snadné – vybrali jsme totiž docela „špeky“, které mohou potrápit… No, zkuste sami. V pravokvízech soutěžíte s ostatními návštěvníky serveru Pravopisně.cz o co nejrychlejší vyplnění […]

Vyjmenovaná slova po L 3 – PRAVOKVÍZ (15)

14.listopadu
V tomto testu jsme pro vás připravili 15 obtížnějších pravopisných jevů k procvičení vyjmenovaných slov po L. Očekávejte tedy i nějaký ten chyták. Více cvičení naleznete v samostatné kategorii, kde naleznete nejen procvičení ve formě pravokvízů, ale také dalších zábavných her.

Psaní mě/mně ve slovech 2 – PRAVOKVÍZ (15)

14.listopadu
Procvičte si psaní mě/mně v pravokvízu (velmi rychlém procvičení pravopisných jevů na čas). Připraveno je 15 úloh těžší obtížnosti, které se hodí pro žáky 8. – 9. tříd a studenty středních škol. Nezapomeňte si do tabulky zapsat výsledek, můžete se pak porovnat s ostatními.

Vyjmenovaná slova po V 3 – PRAVOKVÍZ (15)

14.listopadu
Vyjmenovaná slova celkově na Pravopisně.cz patří k nejotevíranějším cvičením, proto jsme se rohodli jich vytvořit více. Pravokvíz, který právě otevíráte, má 15 úloh střední obtížnosti, zvládnout by ho měli v pohodě žáci od 7. ročníku základní školy. Chcete-li uchovat výsledky pravokvízu (i dalších cvičení), můžete si u nás vytvořit profil; budete pak mít všechny výsledky […]

Vyjmenovaná slova po Z 5 – PRAVOKVÍZ (10)

9.listopadu
Připravili jsme pro vás jednodušší cvičení zaměřené čistě na vyjmenovaná slova po písmenu Z. Stačí vyplnit 10 odpovědí a můžete se zapsat do výsledkové listiny. Udržíte se dlouhodobě na první pozici?
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes