Univerzita obrany

URL:

http://info.unob.cz/

Katalog:

Z domova → Student

Publikuje:

4,9 položek/týden

Na Univerzitě obrany začaly závěrečné zkoušky Kurzů Generálního štábu

17:22
• V prostorách Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany začaly ve středu ráno závěrečné zkoušky u dvou právě vrcholících běhů Kurzu Generálního štábu. Předsedou zkušební komise byl rektorem Univerzity obrany brigádním generálem Bohuslavem Přikrylem jmenován zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata. Obhajoba závěrečných prací více než čtyř desítek účastníků kurzů bude zakončena ve čtvrtek vyhlášením výsledků.

Praktický výcvik budoucích důstojníků ženijního vojska

17:22
• V průběhu ledna 2018 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina praktický výcvik studentů studijního programu 2014 vedený učiteli odborných kateder. Příslušníci katedry ženijní podpory (K-108) tak řídili zaměstnání u budoucích absolventů Univerzity obrany v modulu „velitel ženijních jednotek", u nichž v průběhu zimního semestru akademického roku 2017/2018 vyučovali v předmětech „Bojová ženijní podpora" a „Všeobecná ženijní podpora". Praktický výcvik tak navázal na teoretické znalosti,...

Katedra letectva a letecké techniky FVT prohlubuje spolupráci s A OS SR Liptovský Mikuláš

15.března
• Na základě schváleného programu ERASMUS+ program mobility „Training" proběhla v období 26. února až 2. března 2018 aktivita v prostorech Simulačního centra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši plněna plk. Ing. Miloslavem Bauerem, Ph.D.

Mezinárodní výcviková aktivita studentů FOURLOG 2018

15.března
• Ve Vídni dne 12. března 2018 byla za přítomnosti ředitele Agentury logistiky AČR brigádního generála Josefa Trakala zahájena rakouská část mezinárodní výcvikové aktivity FOURLOG 2018. Jde o společné cvičení vybraných studentů oboru logistika z vojenských vysokých škol České republiky (Univerzita obrany v Brně), Rakouska (Austrian Armed Forces Logistics School), Maďarska (National University of Public Services) a Srbska (Military Academy).

Plukovník gšt. Ivo Pikner převzal děkanský řetěz FVL

15.března
• V sále klubu Univerzity obrany byl ve středu 14. března slavnostně inaugurován nový děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. Ceremoniálu se společně s představiteli vedení Univerzity obrany, jejích příslušníků a studentů zúčastnili také zástupci ministerstva obrany a velení Armády ČR, hodnostáři partnerských fakult a další hosté.
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes