vzory.cz

Popis:

Právo jako Open Source. Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den

URL:

http://www.vzory.cz

Katalog:

Ostatní

Publikuje:

3 položek/měsíc

Podala jsem stížnost na ČOI, co se bude dít dál?

27.března
V jednom z předchozích příspěvků bylo pojednáváno o způsobu podání stížnosti k České obchodní inspekci (dále jen „ČOI“) v případě reklamace zboží, která nebyla prodejcem k našemu uspokojení vyřízena. Jako pokračování bude nastíněn způsob řešení ze strany tohoto orgánu. Z počátku je žádoucí říci, že podanou stížnost má ČOI povinnost vyřídit do 30 dnů. Neblahé zjištění pro spotřebitele může být [...

Jak se připravit na nástup trestu?

23.března
Uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody se ve vztahu k odsouzené osobě pojí s výrazným zásahem do její osobní svobody, svobody pohybu a svobody pobytu, případně i s dalšími ústavně zaručenými právy. Již na začátku je ovšem nezbytné dodat, že v drtivé většině případů k tomu dochází na základě zákonných rozhodnutí příslušných soudů a často po uplatnění a náležitém […] Související články: Smlo...

Uzavírání smlouvy podle občanského zákoníku

17.března
Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) je účinný již více než čtyři roky, nicméně nejasnosti ohledně uzavírání smluv mohou v některých případech přetrvávat i nadále. V minulosti byla úprava smluv zakotvena jednak v občanském zákoníku, jednak v zákoníku obchodním. Od 1.1.2014 je však úprava smlouvy zakotvena pouze v občanském zákoníku, kdy toto sjednocení úpravy ze dvou právních předpisů do jedn...

Návrh na schválení soudního smíru (dle ust. § 67 o.s.ř.)

28.února
Návrh na schválení soudního smíru dle ust. § 67 o. s. ř. je jednou z možností jak předejít vleklému sporu mezi účastníky. Účastníci mají možnost sami uzavřít smír a jeho schválení pak navrhnout soudu, aniž by probíhalo klasické soudní řízení a věřitel pak má vykonatelný titul, na jehož základě může zahájit vykonávací řízení, pokud by podmínky […] Žádné související články.

Žádost o splátkový kalendář v exekučním řízení

27.února
Účelem exekučního řízení je co rychlé vymožení celé pohledávky oprávněného včetně příslušenství, ne vždy je však povinný schopný vymáhanou částku uhradit jednorázově ve stanovené lhůtě. Pro takové případy je zde možnost splátkového kalendáře. Pokud povinný není schopen celou vymáhanou částku jednorázově uhradit, může zaslat žádost o splátkový kalendář soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor však ...

Jak ochránit své věci, když přijde exekutor na tzv. mobiliární exekuci?

25.února
Mobiliární exekuce je sousloví, které ovšem není právní pojmem, neboť právní řád jej nedefinuje. Z tohoto důvodu se pak čtenář může setkat s několika definicemi. V jednom případě spočívajícím spíše v obecném vymezení se můžeme s pojmem mobiliární exekuce setkat v případě, kdy směřuje k postihu movitých věcí povinné osoby. Vnímáme-li mobiliární exekuci spíše jako souhrn určitých právních jednání...

Reklamace bez písemného potvrzení a informace o jejím vyřízení?! Braňte se!

24.února
Nemálo z nás se v dnešní době setkalo se situací, kdy jsme zakoupili zboží, které bylo od samého počátku nefunkční, či následně začalo vykazovat jisté vady. Při reklamaci je však možné se setkat s nestandartním chováním prodejce, který o přijetí zboží do reklamace nevystaví kupujícímu žádný doklad, v zákonné lhůtě 30 dnů ho nevyrozumí o […] Související články: Reklamace zboží zakoupené přes int...

PR: Průzkum: Firmy jsou spokojené s poskytováním bankovních úvěrů, daly známku 9,62 z 10

20.února
České ekonomice se mimořádně daří a řada firem, i těch malých a středních, investuje do nových technologií a výrobních kapacit. Nejčastějším zdrojem financí je tradičně bankovní úvěr. Zajímalo nás, jak jsou v současné době firmy spokojené s procesy získávání úvěrů v bance. Zeptali jsme se proto Martina Ehrenbergera, manažera segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky. Komerční banka tr...

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost (nedostatek majetku dlužníka)

29.ledna
Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost může dlužník podat ve smyslu ust. § 55 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve smyslu ust. § 268 o.s.ř. Jednotlivé důvody pro zastavení exekuce: exekuce byla nařízena, ačkoliv nebyl exekuční titul pravomocný rozhodnutí, které je podkladem výkonu (exekuce), bylo po nařízení výkonu (exekuce) […] Související člán...

Žádost o voličský průkaz pro druhé kolo prezidenstkých voleb

14.ledna
Druhé kolo prezidentských voleb je naplánováno na 26. a 27. ledna 2018, ovšem i samostatně pro tuto druhé kolo je možné žádat o tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz lze žádat poštou (dopis musí dorazit na úřad do 19. ledna 2018), nebo osobně a to do 24. ledna 2018 do 16:00. Adresu vašeho úřadu pro […] Související články: Plná moc všeobecná Váš nejoblíbenější vzor – všeobecná plná moc aktuali...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes