vzory.cz

Popis:

Právo jako Open Source. Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den

URL:

http://www.vzory.cz

Katalog:

Ostatní

Publikuje:

6 položek/měsíc

Žádost o voličský průkaz pro druhé kolo prezidenstkých voleb

14.ledna
Druhé kolo prezidentských voleb je naplánováno na 26. a 27. ledna 2018, ovšem i samostatně pro tuto druhé kolo je možné žádat o tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz lze žádat poštou (dopis musí dorazit na úřad do 19. ledna 2018), nebo osobně a to do 24. ledna 2018 do 16:00. Adresu vašeho úřadu pro […] Související články: Plná moc všeobecná Váš nejoblíbenější vzor – všeobecná plná moc aktuali...

Závěť sepsaná vlastní rukou o veškerém majetku, aktualizovaný vzor podle NOZ

12.ledna
Nejjednodušší formou závěti je pořízení o veškerém majetku a jeho odkazu univerzálnímu dědici. Je vhodné určit dědice náhradní, pokud by závětí ustanovený dědic z jakéhokoli důvodu nedědil. Související články: Závěť sepsaná za účasti dvou svědků Závěť, kterou pořizovatel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat... Závěť sepsaná za účasti dvou svědků s konkrétnimi majetkovými hodnotam...

Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání

21.prosince
Rozsudek pro zmeškání je jedním z rozhodnutí, které může soud vydat. Jedná se o zjednodušený procesní postup, který je upraven v ust. § 153b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Tento rozsudek může soud vydat, pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky: jedná se o první jednání ve věci, žalovaný byl řádně předvolán […] Související články: Žádost o odroče...

PR: Finanční gramotnost: Jak si (ne)půjčovat?

15.prosince
Půjčovat se dnes dá na mnoho způsobů. Když pomineme nekomerční možnosti, tedy rodinu či přátele, můžete si zajít do banky, ale také si půjčit jednoduše z pohodí domova – přes internet. Kdy si půjčit peníze? Půjčování si peněz je moderní záležitost a dnešní “styl života”. Málokdo má čistý štít a je zcela bez dluhů. Je […] Žádné související články.

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti

24.listopadu
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo se živit. Tento předpoklad je zakotven v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 911. Dle tohoto ustanovení tak není vyživovací povinnost omezena věkem dítěte, např. když studium dítěte neumožňuje zabezpečit veškeré jeho potřeby prací a v důsledku tohoto není dítě schopno se samo živit, vyživovací […] Souvi...

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru

24.listopadu
Zatímco zaměstnanec není při dávání výpovědi vázán konkrétními důvody, jejichž existence zaměstnance vede k ukončení svého pracovního poměru, zaměstnavatelovy možnosti jsou v tomto případě naopak omezené. Zaměstnavatel totiž může jednostranně ukončit pracovní poměr svého zaměstnance toliko z důvodů, které vyjmenovává zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „...

PR: Vše, co potřebujete vědět, než založíte společnost s.r.o.

21.listopadu
Jaké zákony jsou stěžejní, když se rozhodnete založit novou firmu a existují rychlejší způsoby, jak začít podnikat? Kroky, které vedou k založení firmy Založení s.r.o. se řídí zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Založení společnosti s ručením omezeným trvá zhruba 25-30 dní. Záleží na tom, s jakou rychlostí se setkáte u úředníků, ale také zda se […] Žádné související články.

Nechci do vězení, aneb existují nějaké alternativy tohoto trestu?

16.listopadu
Jak je všeobecně známo, nepodmíněný trest odnětí svobody by měl být až poslední z možných sankci, které mohou být odsouzenému uloženy za spáchaný TČ, neboť se jedná o trest spojený s přímým omezením osobní svobody a je tak značně zasahujícím trestem do života každého jedince. Bylo by tak nepřiměřeně přísné ukládat tento trest i pachatelům méně závažné […] Žádné související články.

NOVELA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH

11.listopadu
Novelou č. 296/2017 Sb. byl od 30. 9. 2017 mj. změněn zákon o soudních poplatcích a tento článek je stručným přehledem nejdůležitějších změn v oblasti soudních poplatků. Změny v zákoně o soudních poplatcích Poplatková povinnost vzniká v případě uložení povinnosti zaplatit poplatek při rozhodnutí o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu (§ 4 odst. […] Souvisejí...

Nebuďte škodní, dbejte na prevenci!

3.listopadu
Jednou ze zásad soukromého práva, je zásada neminem laedere – nikomu neškodit. V praxi tato zásada znamená, že všichni jsou povinni počínat si tak, aby jinému nevznikla újma, jinak mohou být povinni tuto újmu nahradit. Nad rámec tohoto článku připomínáme, že újma může být majetkového charakteru (škoda), ale i nemajetkového charakteru. Český právní řád ovšem zakotvuje […] Související články: Žal...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes