15
new stories - click to show

Alexis Kimbembe

Related to

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024- 2028

6.January » Úvaly
Na základě zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech je předkládám návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2028. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužící k finančnímu plánování rozvoje. Sestavuje se na základě uz…

Rozpočet města Úvaly na rok 2023

28.December » Úvaly
Návrh rozpočtu na rok 2023 se ovlivněn energetickou krizí a tím vzrůstajícími náklady na vše. Při sestavování návrhu jsme hlavně kladli důraz na zajištění všech smluvních závazků města v souvislosti s provozem města, chodem úřadu, zajištění chodu zá…

Setkání vedení měst Český Brod a Úvaly

2.December » Úvaly
Ve čtvrtek 1.12.2022 se setkali představitelé města Český Brod starosta Tomáš Klinecký, místostarostka Markéta Havlíčková a místostarosta Milan Majer a města Úvaly starostka Markéta Rydvalová, místostarosta Alexis Kimbembe a místostarosta Miloš Ulri…

Město Úvaly má nové vedení

20.October » Úvaly
Zastupitelstvo města Úvaly dnes zvolilo na svém ustavujícím zasedání nové vedení města v tomto složení: uvolněná starostka – Markéta Rydvalová (Otevřené Úvaly) uvolněný místostarosta – Alexis Kimbembe (ODS) neuvolněný místostarosta – Miloš Ulrich (T…

Závěrečný účet města Úvaly a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2021

1.July » Úvaly
Podstatou závěrečného účtu města je zhodnotit čerpání finančních prostředků na základě schváleného rozpočtu a dalších následných rozpočtových opatřeních schválených v roce 2021. Celkem bylo schváleno šest rozpočtových opatření, poslední 6. RO odpoví…

Účetní závěrka za rok 2021

1.July » Úvaly
Schválení účetní závěrky se řídí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní závěrka přímo navazuje na závěrečný účet města a na zprávu auditora o výsledku p…

Rozpočet města na rok 2022

4.January » Úvaly
Rozpočet na rok 2022 byl sestaven na základě plánovaných akcí města. Vzhledem k tomu, že byl zastupiteli schválen nákup hotelu Budka za 20 mil. Kč, jsou investice v tomto roce velmi omezené. Naplánováno je pouze rekonstrukce hasičského domu ve spoje…

Rozpočtové opatření č. 5/2021

4.January » Úvaly
Hlavním důvodem předložení rozpočtového opatření č.5/2021 je zapracování dotací, příjmy RUD a navýšení mimořádných příjmů a to ve celkové výši k jednotlivým projektům proti výdajům. Dotace Zelené Úvaly – 211 808,- Navýšení MF covid 1492 884,- Navýše…

Návrh rozpočtu na rok 2022

30.November » Úvaly
Rozpočet na rok 2022 byl sestaven na základě plánovaných akcí města. Vzhledem k tomu, že byl zastupiteli schválen nákup hotelu Budka za 20 mil. Kč, jsou investice v tomto roce velmi omezené. Naplánována je pouze rekonstrukce hasičárny ve spojení s d…

Rozpočtové opatření č. 4/2021

25.October » Úvaly
RO č. 4/2021 bylo předloženo Zastupitelstvu města v návaznosti na podepsané smlouvy – příjmy města (přijaté dotace). K přijatým dotacím se vážou i výdaje a vlastní prostředky. U neinvestičních položek došlo pouze k přesunům. V rozpočtovém opatření j…

Rozpočtové opatření č. 3/2021

7.July » Úvaly
Rozpočtové opatření č. 3/2021 zahrnuje tyto přesuny a navýšení: Příjmy: běžné příjmy 700 000,- (pokuty, pojistné náhrady, příspěvky od občanů (Sovova ulice) dotace pohádková cesta 500 000,- chodník ZS 400 000,- MF Covid 291 000,- Celkem příjmy 186 4…
Milada Horáková - Česká politička
TOP 09 - Pravicová politická strana
ČSSD - Přední levicová politická strana

Tato informační stránka o Alexis Kimbembe zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Alexis Kimbembe" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2023 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes