Teologie

Popis:

Portál pro odbornou teologii.

URL:

http://www.teologie.cz

Katalog:

Publikuje:

6 položek/měsíc

Tertulián o manželství

26.dubna
Je třeba dobře rozlišovat mezi dvojím případem druhého manželství: jednak manželství po rozvodu, jednak manželství po ovdovění. Ke každé z těchto situací jsou zaujímána většinou odlišná stanoviska, nicméně někdy dochází k jejich směšování, ať už z důvodu nepřesnosti, nebo z přílišné horlivosti v touze po absolutní čistotě. A právě Tertulián často využíval argumenty proti druhému manželství po r...

Farnost

25.dubna

Saleziáni

25.dubna

Evangelizace

25.dubna

Umíme se modlit?

23.dubna
Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účast na "rozhovoru", který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém. Je to náš výstup, který odpovídá sestupu milosti. Všecko dobré totiž k nám přichází od Otce skrze Syna v Duchu Svatém>

Svatá Anežka Česká - Život a legenda

20.dubna
Životopis zakladatelky kláštera spojuje erudici uměnovědnou s důkladným rozborem dobových pramenů, a to jak z doby Anežčina života, tak z doby pozdější. Literárním památkám, které se v době středověké, renesanční, barokní i moderní s Anežčinou postavou spojovaly, se dostává stejné pozornosti jako stavbám se světicí spojeným či její spiritualitě a duchovnímu profilu. Příběh přemyslovské princezn...

Dobrá smrt? Zamyšlení nad posledními věcmi člověka

20.dubna
Autor se zamýšlí v této své zatím poslední knize, k níž dalo podnět jeho vlastní onemocnění, nad dosavadními texty o vážném ohrožení života. Dospívá k stanovisku, že ,,dobrá smrt“ nemá nic společného se sebevraždou, nýbrž, že znamená lidsky důstojné ukončení života.

Exegetické zlomky

20.dubna
Kromě výkladů některých biblických pasáží (žalmy, epištoly) obsahují tato díla též vzácná svědectví o ústní tradici „presbyterů“, angelologické spekulace i citace ze ztracených památek starokřesťanské literatury ( Petrova apokalypsa). Předkládaná publikace zahrnuje český překlad a podrobný komentář i všech dochovaných zlomků Hypotyposes (včetně zlomků dosud nevydaných), jakož i dalších tematick...

Po stopách světových náboženství

20.dubna
Kniha je průvodcem sedmi významnými náboženskými tradicemi, který obratně spojuje informace, odborný komentář a pohledy do minulosti i současnosti náboženské praxe. Čtenáři, k nimž mohou patřit například středoškolští a vysokoškolští studenti, ocení kombinaci základních údajů se zajímavými detaily, které dokreslují pestrý a stále překvapující svět náboženství s jeho učením, morálními příkazy, s...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes