15
new stories - click to show

Advokátní deník

Description:

Novinky ze světa advokacie

URL:

https://advokatnidenik.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

3 items/day

O odškodnění za ochranný dohled má rozhodovat Ministerstvo spravedlnosti

12.July
Ministerstvo spravedlnosti připraví samostatný zákon o jednorázovém odškodnění disidentů, kterým komunistický režim uložil takzvaný ochranný dohled. Finanční odškodné bude přiznávat přímo ministerstvo. Toto řešení schválila vláda tento týden z navrhovaných variant, uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Další zvažovanou možností bylo to, že by odškodnění řešily trestní soudy po vzoru zákona o …

Právní stát: o výsledku věci rozhoduje pouze senát, kterému byla věc přidělena

12.July
Soudní dvůr EU zveřejnil dne 11. července 2024 rozsudek ve spojených věcech C-554/21 | HANN-INVEST, C-622/21 | MINERAL-SEKULINE a C-727/21 | UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB, podle něhož platí, že interní procesní mechanismus soudu, jehož cílem je zamezit rozdílům v judikatuře nebo je napravit a zajistit tak právní jistotu, která je inherentní zásadě právního státu, musí sám být v souladu s požadavky.

Insolvence v 1. pololetí 2024: počet povolených oddlužení vzrostl

12.July
Analytická společnost InsolCentrum představila data o insolvenčních řízeních v České republice za 2. čtvrtletí 2024. V prvním pololetí roku 2024 bylo povoleno oddlužení celkem 10 797 osobám, což představuje nárůst o 8,8 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Ve sledovaném období byl zaznamenán téměř stejný počet prohlášených konkurzů firem – 326 firem oproti 328 v první polovině roku 202…

Česko směřuje k zakotvení restorativní justice v legislativě

12.July
Principy restorativní justice by měly být zakotveny přímo formulací v zákoně, který před pár týdny prošel připomínkovým řízením. Novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), doplní nová metodika vydaná Institutem pro restorativní justici (IRJ), která tyto principy prakticky zapojuje do práce soudců, policistů, advokátů a dalších…

Správcem registrů obyvatel má být nově Digitální a informační agentura

12.July
Správu základního registru obyvatel a základního registru osob, tedy podnikatelů, institucí a firem, pravděpodobně bude mít od října na starosti Digitální a informační agentura (DIA). Dosud tyto registry spravují Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad. Změnu přinese vládní novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Úpravu nyní posoudí Senát…

S úlevou pro podnikatele počítá novela o pojistném na sociální zabezpečení

11.July
Začínající podnikatelé možná nebudou muset po určitou dobu od zahájení samostatné výdělečné činnosti platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné budou moci uhradit až při jeho řádném ročním zúčtování. Předpokládá to koaliční poslanecká novela o pojistném na sociální zabezpečení, kterou 10. července v úvodním kole podpořila sněmovna. Úleva by podle pětice poslanců ze všech vládních stran měla po…

Návrh na zřízení dětského ombudsmana prošel sněmovním výborem beze změn

11.July
Návrh na zřízení dětského ombudsmana podpořil 10. července sněmovní sociální výbor beze změn. Dětský ombudsman by měl podle vládní předlohy dohlížet na dodržování práv dětí. Pozice má vzniknout v nynější Kanceláři veřejného ochránce práv. Novelu k ustanovení dětského ombudsmana už dříve podpořil ústavně-právní výbor. Garanční petiční výbor navrhl zejména půlroční odklad její účinnosti na červenec…

Třetinové zastoupení žen ve vedení velkých firem podpořila sněmovna

11.July
Velké společnosti, jejichž cenné papíry se obchodují na burzách, by měly zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení. Ženy by v něm měly tvořit aspoň třetinu. Výběr členů představenstva a rad by musel mít jasná a jednoznačná pravidla. Vládní návrh, který reaguje na evropskou směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností, 10. července v úvodním kole …

Návrh zákona o podpoře bydlení prošel ve sněmovně prvním čtením

11.July
Vládní návrh zákona o podpoře bydlení, který má vytvořit systémovou podporu pro lidi ohrožené bytovou nouzí, 10. července ve sněmovně prošel úvodním kolem projednávání. Zákon se podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zaměřuje především na rodiny s dětmi a seniory, u kterých nejvíce hrozí ztráta běžného bydlení. Lidí ohrožených bytovou nouzí a souvisejícími potížemi je podle ministra pro místn…

Senát schválil zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky beze změn

11.July
Doba oddlužení se pravděpodobně zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Změnu přinese vládní novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a e…

ÚS: Případ datového novináře musí správní soudy rozhodnout znovu

11.July
Ústavní soud zveřejnil dne 10. července 2024 nález sp. zn. I. ÚS 3254/22, jímž zrušil sporná rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na informace o životním prostředí podle čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. ÚS konstatoval, že částka 2 998 037 Kč, kterou Zeměměřický úřad požadoval po stěžovateli-datovém nov…

Senátoři odhlasovali zjednodušení posuzování zájemců o pěstounství

11.July
Ke zvýšení počtu pěstounů má přispět novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kterou ve středu 10. července schválil Senát. Předpis zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a zvyšuje státní příspěvek pro organizace, které pěstounům pomáhají. Novelu, která souvisí s blížícím se rušením kojeneckých ústavů pro nejmenší děti, nyní dostane k podpisu prezident republik…

Kabinet souhlasil se vznikem Rady vlády pro paměťovou agendu

11.July
Vznik Rady vlády pro paměťovou agendu schválila na svém zasedání ve středu 10. července 2024 vláda. Orgán bude mít poradní roli při snaze

NS: Soud v Brně podmíněným trestem za znásilňování dívky porušil zákon

10.July
Krajský soud v Brně podmíněným trestem za znásilňování nezletilé podle Nejvyššího soudu (NS) porušil zákon. Podmínka je podle rozhodnutí NS trestem nepřiměřeně mírným. O výsledku neveřejného zasedání informovala 10. července mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková. Nejvyšší soud reagoval na stížnost ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který ji podal. Nejvyšší soud ale nemůže napadené rozhodnu…

Aktualizaci zákonných pravidel pro postupy GIBS Senát schválil

10.July
Aktualizovat pravidla pro postupy Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIPS) a sladit je se zákonem o policii má novela, kterou Senát schválil beze změn tak, jak mu doporučily jeho výbory. Normu, který má podle ministra vnitra Víta Rakušana také odstranit nejednoznačnosti a nelogičnosti současné úpravy, nyní dostane k podpisu prezident. Novela má rovněž zavést pravidla pro občanské zaměstnanc…
© 2000-2024 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes