15
new stories - click to show

Sdružení Arnika

Description:

Sdružení Arnika

URL:

http://www.arnika.org/

Catalog:

Ostatní → Ekologie

Publishes:

7.7 items/week

Proběhlo veřejné projednání ke spalovně v Písku, jedné ze čtyř v Jihočeském kraji

13.June
Zástupkyně Arniky se zúčastnily veřejného projednání EIA k dalšímu projektu na stavbu spalovny odpadů (ZEVO), tentokrát šlo o jednu ze čtyř spaloven, které mají stát v Jihočeském kraji, tato konkrétně v Písku . Investoři na její stavbě trvají, ačkoli jedna velkokapacitní spalovna v kraji už má souhlasné stanovisko EIA a je v pokročilém stádiu přípravy ( ZEVO České Budějovice ), druhá své souhlasn…

Konference ve Vratislava zahájila mezinárodní debatu o budoucnosti řeky Odry

11.June
Ve Vratislavi proběhla ve dnech 28. a 29. května 2024 mezinárodní konferenc e o perspektivách obnovy ří ční krajiny v povodí Odry , kterou zorganizovala mezinárodní koalice Čas na Odru . Ta sdružuje desítky organizací z Polska, Německa a České republiky. Cílem konference bylo zahájit přeshraniční debatu o možnostech obnovy přírodního charakteru řeky, jejího údolí a povodí ve prospěch lidí a biodi…

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny posouvá ochranu stromů na lepší úroveň

11.June
Od roku 2019 pracuje Arnika v legislativní skupi n ě MŽP k zefektivnění legislativní ochrany dřevin , Umožnilo nám to podílet se n a f ormul aci zákl a d n í c h tezí pro změnu legisl a tivy a považujeme to za dobrý příkl ad spolupráce ministerstva a neziskových org a niz ac í. Současné znění paragrafů týkajících se ochrany dřevin rostoucích mimo les už neodpovídá aktuálním odborným zlostem ani s…

Arnika se zúčastnila kulatého stolu v Senátu kvůli plánům na novou spalovnu v Rybitví

11.June
Předmětem jednání byl plán na stavbu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, obci ležící pár kilometrů od Pardubic. Provozovat by ji měla společnost AVE CZ, spadající do koncernu Daniela Křetínského. K ulat ý st ůl vyvolala petice odpůrců spalovny, adresovaná Senátu. Podepsalo ji přes deset tisíc lidí. Projekt je prezentován jako “modernizace” starého areálu spalovny, která zde fungovala od roku …

Pište zastupitelům HMP!

10.June
Využijte kontakty na pražské zastupitele! katerina.arnotova@praha.eu ; martin.benkovic@praha.eu ; jaromír.berá nek@praha.eu ; václav.bí lek@praha.eu ; david.bodecek@praha.eu ; vladan.broz@praha.eu ; jiri.bruzek@praha.eu ; mariana.capkova@praha.eu ; jan.cizinsky@praha.eu ; kristyna.drapalova@praha.eu ; zuzana.freitas.lopesova@praha.eu ; marta.gellova@praha.eu ; zuzana.hamanova@praha.eu ; petr.hlav…

Mezinárodní konference v Indonésii - přínosy registrů úniků a transferů znečištění (PRTR)

6.June
Na začátku června 2024 se konala v Jakartě mezinárodní konference na podporu zavedení celostátního registru průmyslových znečišťovatelů tzv PRTR. V České republice funguje již řadu pod názvem Integrovaný registr znečištění. Díky němu může kdokoliv zjistit, jaké rizikové látky a v jakém množství vypouští průmyslové podniky do ovzduší, vody, půdy a také v odpadech. Díky IRZ řada podniků v ČR své em…

Studijní cesta do ČR pro kolegy z Moldavska

6.June
V květnu jsme uspořádali studijní cestu do České Republiky pro zástupce státních institucí, správ chráněných území, nevládních organizací a dobrovolné strážce přírody z Moldavska. Program studijní cesty, videozáznam z přednášky v Moravském krasu a další materiály naleznete zde. Intenzivní program šesti denní studijní cesty jsme odstartovali v Praze přednáškou ze strany zástupce Evropské federace …

Arnika vyhlásila nový ročník Aleje roku u kláštera Hora Matky Boží

6.June
Královnou alejí České republiky v roce 2023 se podle ankety Alej roku stala Alej ke klášteru Hora Matky Boží v Dolní Hedči - místní části města Králíky v Pardubickém kraji. Od lidí získala skoro dvanáct set hlasů z celé republiky. Pořadatel ankety, ekologická organizace Arnika, zároveň zahájila nový, už čtrnáctý ročník této ankety. Vítězná alej roku 2023 byla původně vysázena již v roce 1705. Zač…

Moldavané na studijní cestě po Česku

6.June
V květnu jsme uspořádali studijní cestu do České Republiky pro kolegy z Moldavska. Se zástupci tamních státních institucí, chráněných území, neziskových organizací a s dobrovolnými strážci přírody jsme u nás navštívili čtyři zvláště chráněná území, ukázali jsme si udržitelně obhospodařovaný produkční les i jednu z největších říčních revitalizací u nás. Během intenzivní týdenní cesty jsme si nejen…
© 2000-2024 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes