BOZP info

Description:

Oborový portál BOZPinfo se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice a zaměřuje se na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků.

URL:

http://www.bozpinfo.cz

Catalog:

Ekonomika → Specializované

Publishes:

8.4 items/week

Spor o přesčasy se táhne už několik let a nemá řešení

3:59
Pracuji jako řidič kamionu a se svým dřívějším zaměstnavatelem se soudím 9 let o nezaplacené přesčasy. Náklady již převýšily neuvěřitelných půl milionu korun. Dá se vůbec mluvit o přesčasech, když určení, zda jde, nebo nejde o přesčas, trvá soudům tak neuvěřitelně dlouho a soudní výdaje daleko překračují finanční částku, která může být nárokována ? Také si můžete přečíst 17.10.2019 - Mezinárodní odborná konference u příležitosti výročí 65 let VÚBP a 50 let SÚIP 09.10.2019 - Skladové provozy z...

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi

22.October
Při příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí další, v pořadí již 3. ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Také si můžete přečíst 17.10.2019 - Mezinárodní odborná konference u příležitosti výročí 65 let VÚBP a 50 let SÚIP 24.09.2019 - Známe výsledky! Vítězové, kteří obdrželi Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, úspěšně na...

Konference BOZP letos již popáté

22.October
Hotel Olympik Tristar Praha 18. 11. 2019 od 9 do 16.30 hod. Také si můžete přečíst 17.10.2019 - Mezinárodní odborná konference u příležitosti výročí 65 let VÚBP a 50 let SÚIP 09.10.2019 - Konference TZ 2019 – bezpečný provoz technických zařízení 08.10.2019 - Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává 02.10.2019 - Pracovní úrazy. Pozvánka na seminář 01.10.2019 - BOZP ...

Hodnocení rizik na pracovišti s využitím nástroje OiRA

21.October
Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Některé podniky, zvláště ty malé, o této povinnosti někdy ani neví, nebo mají s jejím splněním problémy. Je to pro ně složité, často i finančně náročné. Řešením by mohl být online interaktivní nástroj OiRA Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA). Diskutovalo se o něm na semináři 2. 10. 2019 v Praze na Novotného lávce, který pořádal Výzkumný ...

Úraz ve škole a krácení pojistného plnění. Rodiče nesouhlasí

21.October
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. Také si můžete přečíst 14.10.2019 - Jak se stanoví výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti? 23.09.2019 - Dopravní nehoda při návratu ze služební cesty. Jak ji odškodnit? 16.09.2019 - Náhrada škody na zdraví, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 09.09.2019 - Nahlížení do zdravotnické dokumentace zaměstnance způsobilo prodlevu při odškodňování pracovního úrazu 26.08.2019 - Dohle...

Mezinárodní odborná konference u příležitosti výročí 65 let VÚBP a 50 let SÚIP

17.October
V letošním roce si Výzkumný ústav bezpečnosti práce připomíná 65 let od svého vzniku a Státní úřad inspekce práce 50 let od vzniku státního odborného dozoru nad bezpečností práce v České republice. K tomuto významnému výročí se pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnila dne 16. 10. 2019 v hotelu Olšanka v Praze mezinárodní odborná konference NOVÉ TRENDY V BOZP A KVALITA ŽIVOT...

Digitalizace ekonomiky a společnosti

17.October
Digitalizace je fenoménem posledního desetiletí, jenž více či méně zasahuje do fungování jak podniků, měst, obcí či veřejných institucí, tak i do života naprosté většiny obyvatel. Také si můžete přečíst 30.05.2019 - Řízení BOZP v malých a středních podnicích 12.04.2019 - Dotazník - Přizpůsobení firem Průmyslu 4.0 04.12.2018 - Práce v digitální budoucnosti – nová studie předvídá budoucí rizika v...

Odborná způsobilost vedoucích pracovníků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

16.October
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková. Také si můžete přečíst 03.10.2019 - Konference TZ 2019 – bezpečný provoz technických zařízení 18.09.2019 - Seznámení zaměstnanců s návody od výrobců elektrických zařízení 19.08.2019 - Technické normy k ověřování bezpečnosti elektrického zařízení 15.07.2019 - Specialista v ergonomii 19.06.2019 - Nedostatky v bezpečnosti práce zjišťované při provozu plynových zařízení v pěstitelských pálenicích

Podzimní vydání časopisu JOSRA

15.October
Na konci září vyšlo další letošní číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra . Také si můžete přečíst 14.08.2019 - Projekt VI3VS/702 - Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC) 08.08.2019 - Hodnota BOZP – odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání 02.07.2...

Jak se stanoví výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti?

14.October
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. Také si můžete přečíst 02.10.2019 - Pracovní úrazy. Pozvánka na seminář 23.09.2019 - Dopravní nehoda při návratu ze služební cesty. Jak ji odškodnit? 16.09.2019 - Náhrada škody na zdraví, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 09.09.2019 - Nahlížení do zdravotnické dokumentace zaměstnance způsobilo prodlevu při odškodňování pracovního úrazu 08.08.2019 - Hodnota BOZP – odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci ...
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes