Res Claritatis

Description:

Aktuální zpravodajství z katolického světa

URL:

http://rcmonitor.cz/

Catalog:

Lifestyle → Náboženství

Publishes:

3 items/month

Sto let turbulencí kolem sloupu

29.June
Instalace kopie Mariánského sloupu, dílo sochaře Petra Váni, na Staroměstském náměstí se odehrává v nezvykle vyostřené atmosféře, kdy se naopak v některých zemí pomníky buď odstraňují, nebo poškozují, a dává se jim tak najevo, že ve veřejném prostoru nemají už co dělat.

Týden ve světě katolickýma očima - 25. 6. 2020

25.June
Emeritní papež Benedikt XVI. navštívil v německém Řezně svého těžce nemocného staršího bratra Georga. Jedná se o první cestu mimo Itálii od jeho odstoupení. Emeritní papež cestoval spolu se svým sekretářem Georgem Gänsweinem. V řezenské nemocnici oba bratři koncelebrovali mši svatou. Benedikt navštívil také Institut papeže Benedikta, který dokumentuje jeho teologické dílo a připravuje souborné ...

Pozdravení pokoje by mělo být předmětem pečlivého zhodnocení a přešetření

23.June
Don Enrico Finotti je rodákem z Rovereta (poblíž Tridentu v severní Itálii) a působí jako redaktor časopisu Liturgia Culmen et Fons. Napsal bezpočet textů o liturgii a správné aplikaci liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu.

Týden ve světě katolickýma očima - 18. 6. 2020

18.June
Buďme rádi, že sloup stojí. V době, kdy postmoderna přináší relativizaci všeho (včetně sebe sama), je dobré, že tady stojí kus kamene, který symbolizuje Bohorodičku a skrz ni i ty křesťanské hodnoty, ke kterým se mnozí nehlásíme, ale které můžeme zavrhovat právě proto, že tu už dva tisíce let jsou. S křesťanstvím je to jako s rodiči. V něčem s nimi souzníme, v něčem se vůči nim vymezujeme, ale ...

Koronavirová krize odhaluje skutečnou tvář levice

15.June
Krize způsobená koronavirem obrátila svět vzhůru nohama. Nikde to není nápadnější než v politických bitvách, které nyní zuří kolem hledání řešení, jak se s krizí vypořádat. Kulturní válka neskončila, ale naopak se zintenzivnila. Situace velice rychle degeneruje do takové míry, jakou jsme si dříve nedokázali představit. Nejdramatičtější změny se odehrávají na levici.

Týden ve světě katolickýma očima - 11. 6. 2020

11.June
Otec Zuhlsdorf píše na svém blogu o „morálním zranění“: „situaci, kdy osoba nemůže udělat to, co pokládá za morálně správné, nebo je přinucena udělat něco morálně špatného, a to z příkazu svého nadřízeného.“ Zuhlsdorf upozorňuje, že případy „morálního zranění“ bývají často mylně zahrnuty pod syndrom vyhoření a klade si otázku, zda se v situaci chronického morálního zranění nenachází velký počet...

Kardinál Sarah: Konec profanacím, o eucharistii se nevyjednává

9.June
V tomto exklusivním rozhovoru pro deník Nuova Bussola Quotidiana prefekt Kongregace pro božský kult a disciplínu svátostí se věnuje tématu svatého přijímání, které by bylo možno si odnášet s sebou, a vyjednávání o tom, jak by se dala zajistit její ochrana.

Mohou biskupové vyžadovat přijímání na ruku?

6.June
Zatímco diecéze po celých Spojených státech začínají obnovovat veřejné mše uprostřed pandemie koronaviru, mnohé zavádějí další opatření, která mají být v souladu s pokyny místních zdravotnických úřadů. V některých případech biskupové ve snaze zabránit šíření viru zakázali podávání svatého přijímání do úst. Ale může biskup nařídit, aby byla eucharistie podávána na ruku?

Týden ve světě katolickýma očima - 4. 6. 2020

4.June
Jonathon Van Maren informuje o pokračující perzekuci finské poslankyně Päivi Räsänenové, která je opakovaně vyšetřována za 15 let starou brožurku, v níž obhajuje biblický pohled na manželství a homosexualitu. „Pokud může být pro své názory na homosexualitu pronásledována uznávaná politička a lékařka – kdo přijde na řadu po ní?“ ptá se Van Maren.

V roce Laudato Si budou slavit všichni, ale bez Pána

4.June
Na neděli 24. května připadlo páté výročí podpisu encykliky Laudato si a bylo oznámeno, že po celý rok budou probíhat oslavy s takřka nekonečným programem. Tato iniciativa Svatého otce je originální právě tím, že je to poprvé v dějinách církve, kdy papež vytvořil svůj vlastní radikálně sekularizovaný celosvětový vzdělávací pakt a postavil se do jeho čela.

Úleva pro predátory

1.June
Obsah knihy Frédérica Martela (Martel, F: In the Closet of the Vatican. Power, Homosexuality, Hypocrisy. London: Bloomsbury Publishing, 2019) lze shrnout celkem snadno: Potřeboval 576 stran k tomu, aby nás přesvědčil, že římskokatoličtí duchovní, kteří žijí a působí ve Vatikánu, jej proměnili v novodobou Sodomu, jejíž hříchy volají pro odplatu do nebe. A poté chrlí blesky na moderního Lota.

Týden ve světě katolickýma očima - 28. 5. 2020

28.May
Jeanne Larghero doporučuje, jak může přístup Tomáše Akvinského pomoci při přijímání důležitých rozhodnutí. Pokud nás někdo (např. naše děti) požádá o radu v podobné situaci, můžeme zvolit různé přístupy. Pohodlné řešení, které vlastně žádnou radou není, je říci „řiď se svým srdcem“; naše srdce nás ovšem nemusí vést po té nejlepší cestě. Racionální „vážení všech pro a proti“ často zapomíná, že ne všechny důvody mají stejnou váhu, a všemožné následky ani nelze rozumně předvídat. „Sdílení vlastn...

Přitažlivost tradičního katolického obřadu

26.May
Proč se více než padesát let po skončení Druhého vatikánského koncilu v katolické církvi stále více hovoří o „tradičním“, „tridentském“, či „předkoncilním“ mešním obřadu?

Bůh trestá? Nauka sv. Tomáše Akvinského o lidském utrpení jako trestu

25.May
Je koronavirus Božím trestem? Sv. Tomáš Akvinský učí, že každé utrpení, které postihuje člověka, má charakter trestu. Nejedná se ovšem vždy o trest v přísném slova smyslu za osobní hříchy, ale často o trest v širším slova smyslu za hříchy druhých a zvláště za dědičný hřích. Když tato utrpení spojujeme s Kristovým utrpením, podílíme se na jeho vykupitelském díle.

Týden ve světě katolickýma očima - 21. 5. 2020

21.May
18. května si svět připomněl 100. výročí narození budoucího papeže Jana Pavla II. Papež František celebroval mši svatou nad hrobem Jana Pavla II.; emeritní papež Benedikt XVI. zaslal u této příležitosti dopis kardinálu Dziwiszovi .
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes