Daně a účetnictví

Popis:

Zpravodajství, odborné články, odpovědi na časté dotazy a další praktické informace

URL:

http://www.du.cz/

Katalog:

Ekonomika

Publikuje:

2,1 položek/týden

MPSV vydalo Úspornou kuchařku

20.června
Úsporná kuchařka má například lidem bez domova či matkám v azylových domech (tedy příjemcům pomoci) ukázat, jak z rozdávaných potravin připravit co nejpestřejší škálu pokrmů a zároveň suroviny hospodárně využít.

Placení místního poplatku za komunální odpad osobami vlastnícími bytový dům

14.června
Fyzická osoba vlastní bytový dům, ve kterém jsou byty, které nejsou vymezeny jako bytové jednotky v katastru nemovitostí. Jsou nájemníci, kteří bydlí v bytovém domě, povinni platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

14.června
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů GDPR.

GDPR a sociální služby

5.června
Co nového bude GDPR znamenat pro nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby podle zákona o sociálních službách?

Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat

5.června
Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění "dlouhodobé ošetřovné". Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.

V roce 2017 se stalo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let

31.května
V loňském roce zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad dohromady 95 smrtelných pracovních úrazů, což je nejméně za posledních 15 let.

Zákazníci směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy

31.května
Vláda 30. 5. 2018 schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti směnáren nebyli spokojeni s podmínkami uzavřeného obchodu, ale již nebylo možné od směny ustoupit.

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí

16.května
Od jara letošního roku je český obchodní rejstřík součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System), který propojuje obchodní rejstříky evropských zemí. Systém umožňuje získat údaje o všech kapitálových společnostech v celé Evropské unii a zjednodušuje předávání informací mezi obchodními rejstříky členských státu Unie.

Příspěvek pro pěstouny z hlediska možnosti uplatnit nárok na sníženou sazbu místního poplatku ze psů

16.května
Držitel psa, důchodce, pobírá příspěvek pro pěstouny. Lze tento příspěvek považovat za jiný příjem tohoto držitele?

V loňském roce přibylo případů nelegálně zaměstnaných cizinců

10.května
Odhalování a potírání nelegální práce je dlouhodobě jednou z hlavních kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce i celého resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2017 byly při kontrolách zjištěny bezmála dva tisíce nelegálně zaměstnaných cizinců.

Celníci odhalili nelegální herny a zadrželi více než tři stovky kvízomatů

27.dubna
Generální ředitelství cel vyhodnotilo celorepublikovou akci STAR, která byla zaměřena na kvízomaty II. generace. V období od 28. 3. do 2. 4. téměř stovka kontrol odhalila 79 nelegálních heren. Kontrolní hlídky zadržely dvě stovky hracích zařízení typu Istars, 146 kusů Diamond Level, platební prostředky ve výši 631 382 korun a 4 745 Euro.

Nárok na ošetřovné, dávku nemocenského pojištění

16.dubna
Zaměstnavateli nenáleží právo posuzovat nárok na jakoukoliv dávku nemocenského pojištění. Zaměstnavatel má podle § 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění povinnost přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek povinen předávat okresní správě sociálního zabezpečení.

S rekvalifikací a zaměstnáváním odsouzených bude více pomáhat Úřad práce ČR

12.dubna
Cílem je zaměřit se na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je také zlepšit zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem.

Desatero zpracování pro správce dle GDPR

5.dubna
Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji.
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes