15
new stories - click to show

edukafarm.cz

Description:

Vzdělávání odborníků z oblasti medicíny a farmacie v rámci jejich celoživotní edukace.

URL:

http://www.edukafarm.cz/

Catalog:

Z domova → Student

Publishes:

6 items/month

Remdesivir v terapii COVID-19: WHO jej nedoporučuje, FDA jej schválila jako účinný

26.November
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala podmíněné doporučení, v kterém se staví proti užívání remdesiviru u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 bez ohledu na závažnost onemocnění, protože podle WHO v současné době neexistují důkazy o tom, že remdesivir zlepšuje přežití a další výsledky léčby u těchto pacientů. Naproti tomu americká léková agentura FDA účinnost remdesiviru považuje za pro...

FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

20.November
Americká léková agentura FDA vydala "povolení k nouzovému použití" (emergency use authorization, EUA) pro baricitinib, biologické léčivo ze skupiny inhibitorů Janus kináz (JAK) v kombinaci s remdesivirem pro léčbu suspektního nebo laboratorně potvrzeného COVID-19 u hospitalizovaných dospělých a pediatrických pacientů ve věku od dvou let, vyžadujících oxygenoterapii, mechanickou ventilaci nebo E...

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

13.November
Vitamin C hraje v komplexních funkcích imunitního systému velmi významnou roli. Týká se to především ochrany organismu proti infekcím, ale i dalších oblastí. K podpoře fyziologické funkce různých složek imunity jsou k dispozici i přípravky z oblasti mikroimunoterapie, které obsahujují různé komponenty v nízkých dávkách a mají své specifické indikace. Možnostem kombinace vitaminu C a mikroimunoterapie při posilování antiinfekční imunity je věnován článek, který byl nově publikován v mezinárodn...

FDA povolila použití monoklonální protilátky bamlanivimabu pro léčbu COVID-19

11.November
Americká léková agentura FDA vydala povolení pro nouzové použití (EUA) bamlanivimabu v léčbě mírného až středně závažného onemocnění COVID-19 u dospělých a pediatrických pacientů. Bamlanivimab je monoklonální protilátka proti spike proteinu koronaviru SARS-CoV-2. FDA povolila jeho použití u pacientů, kteří jsou pozitivně testováni na SARS-CoV-2, a kteří mají vysoké riziko progrese do těžké form...

Chronický stres a endokrinní onemocnění

30.October
V reakci všech systémů organismu na stres hraje zásadní roli endokrinní systém. U akutního stresu vede endokrinní regulace zprostředkovaná především osou hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) k adaptaci organismu na novou situaci. Naproti tomu u dlouhodobého, chronického stresu dochází k dysregulaci endokrinního systému, která může podpořit rozvoj poruch v různých oblastech organismu. Patogenním vlivem chronického stresu může být postižen i samotný endokrinní systém.

Akademie FRM 2020 - seminář zrušen, nový termín bude oznámen

30.October
Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů.

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

25.October
Podle současných poznatků představuje Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, při kterém jsou narušeny především kognitivní funkce, ale symptomatologie se nemusí omezovat jen na tuto poruchu. Moderní medicínský výzkum přinesl veliké množství poznatků jak k etiologii, tak k patofyziologii, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Autorský kolektiv vedený Janem Korábečným, On...

FDA schválila první lék pro terapii COVID-19

23.October
Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 22. října 2020 antivirotikum Veklury (remdesivir) pro léčbu COVID-19 u dospělých pacientů a dětí od 12 let, vyžadujících hospitalizaci. Přípravek Veklury by měl být podáván pouze v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení schopném poskytovat akutní péči srovnatelnou s nemocniční péčí. Veklury je první lék pro terapii COVID-19, kter...

Aktuality z výzkumu terapie covid-19: celosvětově probíhá přes 200 klinických studií

22.October
Farmaceutické společnosti na základě zkušeností z dřívějších virových epidemií (např. SARS, MERS, chřipka, HIV) společně s akademickými centry i malými a středními podniky pracují na vývoji potřebných diagnostických metod a léčiv, které by pomohly nemocným s onemocněním s covid-19. Přinášíme tiskovou zprávu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) k této problematice.

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

18.October
Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především...

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

7.October
Jeden ze způsobů, jak dosáhnout vyšší plasmatické hladiny vitaminu C je (vedle infuzní aplikace) tzv. lipozomální forma, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu. Na trhu v České republice jsou dostupné přípravky LIPO C ASKOR FORTE a LIPO C ASKOR JUNIOR, které obsahují lipozomální formu vitaminu C. Publikujeme profily těchto přípravků.
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes