edukafarm.cz

Popis:

Vzdělávání odborníků z oblasti medicíny a farmacie v rámci jejich celoživotní edukace.

URL:

http://www.edukafarm.cz/

Katalog:

Z domova → Student

Publikuje:

6 položek/měsíc

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Valsacor a Valsacombi

19:05
V zájmu zajištění kontinuity terapie pro pacienty léčené valsartanem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR předběžné opatření, kterým zakazuje vývoz přípravků Valsacor a Valsacombi mimo území ČR. Důvodem tohoto opatření je očekávaný výpadek přípravků s valsartanem na trhu v ČR v důsledku stažení řady přípravků obsahujících kontaminovaný valsartan čínské výroby. Po tomto stažení se staly právě př...

Akreditované semináře o léčbě bolestí pohybového systému - podzim 2018

18.července
Společnost Edukafarm pořádá pro lékaře 5.10.2018 v Praze (Trója, restaurant Salabka) a 2.-3.11.2018 v Blansku (Hotel Skalní mlýn) semináře na téma "Kolagenové MD injekce - účinná a bezpečná léčba bolestí pohybového aparátu". Hlavní přednášející: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Akce jsou akredi...

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

6.července
Valsartan je antihypertenzivum ze skupiny inhibitorů receptoru pro angiotenzin II. Evropská léková agentura (EMA) informovala o riziku znečištění valsartanu dodávaného čínským výrobcem Zheijang Huahai Pharmaceuticals. Na základě této informace sdělil Státní ústav pro kontrolu léčiv, že z důvodu podezření na závadu v jakosti stahují výrobci léčivých přípravků obsahujících valsartan tohoto původu...

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot, Orfiril

4.července
Vývoz velkého počtu balení některých přípravků mimo území ČR (tzv. reexport), při kterém distributoři využívají rozdílných cen léků v různých zemích EU, ohrožuje dostupnost léků pro české pacienty. V případech takového ohrožení přichází Ministerstvo zdravotnictví ČR s opatřeními, které vývoz konkrétních přípravků zakazují. Nejnověji zakázalo MZ ČR reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolo...

Akademie FRM 2018 - nejbližší semináře se zaměří na endokrinologii

2.července
Akademie FRM je série seminářů pro lékaře a farmaceuty, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých oborů. Zářijový seminář proběhne 13.9. v Brně a 14.9. v Jesenici u Prahy. Semináře povede italská endokrinoložka Dr. Simonetta Marucci s tématem onemocnění endokrinního systému, např. na syndrom vyhoření, hypofertilitu, onemocnění štítné žlázy. Přinášíme elektr...

Přípravky obsahující pseudoefedrin: změna omezení výdeje v lékárnách

1.července
Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, mění se od července 2018 omezení výdeje v lékárnách u léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin v množství 30 mg v jednotce lékové formy, které jsou vydávány bez lékařského předpisu. Od července 2018 nesmí celkové množství pseudoefedrinu v období po sobě jdoucích 7 dnů v přípravcích vydaných jedné osobě přesáhnout 900 mg. Důvodem omezení výdeje...

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics jsou dostupné na webu

1.července
Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika se můžete nyní seznámit na našem webu.

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení výskytu poškození jater

23.června
Přípravek Esmya (ulipristal acetát) je v EU zaregistrován pro léčbu děložních myomů u dospělých žen. Z důvodu nahlášených případů poškození jater u pacientek léčených tímto přípravkem přehodnocovala Evropská léková agentura (EMA) poměr přínosů a rizik přípravku. EMA nyní ukončila tento přezkum a doporučila uvést do praxe řadu opatření, která by měla vést ke snížení výskytu vzácného, ale závažné...

Medicína nízkých dávek - přehled studií

6.června
Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve farmakologických dávkách je výhodou aplikace nízkých dávek vysoká bezpečnost. V roce 2017 byl vydán sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých dávek, které byly publikovány v poslední době v odborných časopisech. Studie se týkají řady oborů - ale...

Dolutegravir - riziko vzniku vrozených vad u dětí

30.května
Dolutegravir je léčivo užívané k terapii infekce HIV. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o nové studii naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru k léčbě HIV. Přinášíme detailní informace.

Systémová kortikoterapie

20.května
Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny. Avšak přes téměř masové použití lze v každodenní praxi jen stěží hovořit o plně racionální aplikaci. Naopak, často se setkáváme s převážně schematicky, chybně pojatou kortikoterapií, jejímž důsledkem bývá vysoký výskyt nežádoucích účinků. Aktuální přehled racionálního používání kortikosteroidů představuje příručka Systé...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes