15
new stories - click to show

ePravo.cz

Description:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

2 items/day

Nové nařízení umožní Evropské komisi zakázat udělení veřejných zakázek společnostem subvencovaným ze zahraničí

1:13
Evropská komise přijala začátkem května návrh nového nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. To by ji mělo vybavit nástroji ke kontrole narušování vnitřního trhu zahraničními společnostmi, pokud jsou zvýhodňované subvencemi ze strany svých „domovských“ států. Přijetí nařízení by pro soukromé subjekty znamenalo nové povinnosti v některých veřejných zadávacích řízeních a při ...

Zákon o hromadném řízení: hromadné žaloby nově a lépe?

1:13
Hromadná žaloba umožňuje uplatnit obdobné, často bagatelní, nároky jednotlivců v rámci jednoho řízení. Představuje tak významný nástroj kolektivní ochrany práv, který může pomoci vyvážit nepoměr sil a posílit slabší stranu. Na straně žalobců jsou zpravidla velké korporace a na straně žalovaných jejich poškození zákazníci. Může ale znamenat i výhodný způsob řešení dané situace pro žalované, kter...

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2021 - část 3.

1:13
Třetí pokračování přehledu pracovněprávní judikatury upozorňuje na významná rozhodnutí Nejvyššího soudu a jedno rozhodnutí Ústavního soudu, které neguje či přinejmenším významně mění dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu k dané otázce.

10 otázek pro ... Michala Koutníka

26.July
Mgr. Michal Koutník je advokátem z Východních Čech, trvale spolupracuje s advokátní kanceláří PADĚRA, RADA & PARTNEŘI. Kromě advokacie se aktivně angažuje v oblasti regionálního sportu, působí jako fotbalový rozhodčí a je členem disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.

Aktuality z oblasti insolvenčního práva – možnost „vytěsnění“ věřitele z insolvenčního řízení

26.July
V rámci tohoto článku si představíme aktuální soudní praxi k otázce „vytěsnění“ věřitele z insolvenčního řízení, tedy konkrétně situace, kdy je přihlášená pohledávka věřitele uhrazena třetí osobou, a to se souhlasem dlužníka a proti vůli původního věřitele, a následků takového postupu. Nedávná rozhodnutí insolvenčních soudů dospívají v jednotlivých případech k odlišnému výkladu.

Jak dokázat, co není

26.July
Soud hodnotí důkazy podle své úvahy, na jednu stranu každý důkaz jednotlivě, na druhou stranu v jejich vzájemné souvislosti. Důkazem může být prakticky cokoli, co nám, ale především soudu umožní poznat skutkový stav. Co všechno je ale možné v řízení před soudem prokazovat a jak prokázat to, co se nestalo?

Obsahové náležitosti pracovnělékařských posudků

23.July
Vydávání lékařských posudků patří mezi nejdůležitější součásti pracovnělékařských služeb. Lékařské posudky mají nezastupitelnou roli v případě posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci a jejich zdravotního stavu. Zároveň slouží jako podklad pro určitá právní jednání dle zákoníku práce. Ačkoliv je vyhotovení lékařského posudku, který obsahuje všechny nutné náležitosti, nezbytným před...

COVID Nepokryté náklady - Výzva 2: Jaké změny přináší?

23.July
COVID Nepokryté náklady (dále jen „Program“) je jedním z kompenzačních programů, který napomáhá zmírňovat dopady vládních restrikcí spojených s pandemií nemoci Covid-19. Jak jsme Vás již informovali v našem článku, tento Program byl poprvé spuštěn v dubnu 2021, nyní následuje jeho druhá výzva (dále jen „Výzva 2“). V tomto článku si Vám dovolujeme představit novinky, které Výzva 2 přináší a podm...

Posuzování dobré víry při kumulaci subjektů na straně toho, kdo nabývá od neoprávněného

23.July
V praxi mohou nastat situace, kdy na straně nabyvatele, který získá věc od neoprávněného převodce, existuje kumulace subjektů. Vzniká pak otázka, jakým způsobem hodnotit dobrou, potažmo zlou víru nabyvatele (nabyvatelů).

Právní úprava cíleného vyhledávání archeologických předmětů

22.July
Někteří z nás možná někdy snili o tom, jaké by to bylo najít doopravdy cenný nález, který by měl kulturně historickou hodnotu. To se ale nepoštěstí jen tak někomu a tak případný nárok nálezce na odměnu za nalezení archeologického nálezu bude v praxi spíše ojedinělý. Jak tomu bude ale v případě, pokud se člověk rozhodne jít štěstí naproti a z hledání archeologických nálezů by si chtěl udělat výn...

Zamyšlení nad podmíněným odsouzením a prodloužením zkušební doby

22.July
Koronavirová doba nám znovu pootevřela debatu nad (ne)spravedlností českého trestního systému. Soudy a státní zastupitelství od počátku nouzového stavu stíhaly trestné činy podle kvalifikovaných skutkových podstat, ačkoliv k tomu nebyl důvod. Přestože se objevovaly odvážné rozsudky krajských soudů, které použití kvalifikovaných skutkových podstat odmítaly[1], musel přijít až zásah v podobě rozs...

Nový právní režim prověřování zahraničních investic

22.July
Od 1. května 2021 je účinný nový zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic („Zákon“), který stanoví zvláštní pravidla pro investice směřující do České republiky ze zemí mimo Evropskou unii. Je proto třeba věnovat těmto zvláštním pravidlům pozornost při každé transakci dokončené po 1. květnu 2021, kde kupujícím je subjekt pocházející ze země mimo Evropskou unii, nebo kde prodávaj...

Spoluúčast poškozeného – snížení náhrady škody

21.July
I přesto, že běžně vymezujeme v rámci práva odpovědnosti za škodu strany černobíle jako škůdce a poškozeného, často dochází k tomu, že poškozený sám svým jednáním ke vzniku své škody přispěje, a je tak do určité míry sám škůdcem. Nadto si někdy strany způsobí škodu vzájemně a je třeba určit jejich podíly na náhradě škody způsobené druhé straně. Následující text se zaměřuje na to, jak otázky sní...

Rezervační smlouvy ve vztazích realitního zprostředkování - 1. část

21.July
V praxi realitního zprostředkování se stalo poměrně obvyklé mimo běžných smluv o realitním zprostředkování uzavírat i smlouvy, které jsou většinou označované jako smlouvy rezervační. Tyto smlouvy mohou být samozřejmě pojmenovány i odlišně, ale vždy se budou shodovat alespoň v několika dále popsaných společných znacích. Pro účely následujícího textu tedy bude pro tento druh smluv v zájmu přehled...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes