15
new stories - click to show

ePravo.cz

Description:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

2.4 items/day

Musí zaměstnavatel vydat předpis k ochranným pracovním prostředkům?

26.May
V pracovněprávní oblasti nás v příštích měsících čekají zásadní změny. Je připravena novela zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP), která zapracovává některá doporučení obsažené ve směrnicích Evropské unie. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních předvídatelný…

Do Právnické síně slávy vstoupil advokát JUDr. Martin Šolc - Právník roku 2022

26.May
JUDr. Martin Šolc je významný český advokát specializující se na právo obchodní a mezinárodní, zejména v oblasti fúzí a akvizic. Jako odborník na M&A je respektován i v zahraničí, například ratingový portál advokátů Chambers jej opakovaně uvádí pro oblast M&A v nejvyšší kategorii Eminent Practitioner.

Podmínky ochrany vzhledu výrobku průmyslovým vzorem

26.May
Jaké podmínky musí splňovat vzhled výrobku, aby bylo možné jej chránit jako průmyslový vzor? Jaké změny v pojetí průmyslových vzorů přinese připravovaná novelizace na úrovni EU? Co zkoumá při přihlašování průmyslového vzoru Úřad průmyslového vlastnictví a liší se přezkum při přihlašování u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví? Uvedenými otázkami se blíže zabývá tento článek.

Dvojí sazba poplatku za odpady u Ústavního soudu

25.May
Ústavní soud přezkoumával obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, konkrétně ustanovení zakotvující úlevu pro občany obce. Byť ustanovení zakotvující úlevu zrušil, vyvolal jeho nález možná více otázek, než kolik jich zodpověděl.

JUDr. Natálie Kuňáková, LL.M., advokátka trvale spolupracující s AK Petráš Rezek - kategorie TALENT ROKU - Právník roku 2022

25.May
Na třetím místě se (ještě pod svým rodným příjmením Ivanovská) v kategorii Talent roku umístila s příspěvkem „Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?“

Otevírání nabídek po připravované novele zákona o zadávání veřejných zakázek

25.May
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nebyl od svého přijetí a nabytí účinnosti prakticky ani jednou přímo novelizován. Došlo pouze k přijetí řady nepřímých novel, týkajících se zpravidla upřesnění pojmů či institutů, se kterými ZZVZ pracuje. Z významnějších novel lze uvést například úpravu definice a určování skutečných majitelů, příp…

Novinky z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za měsíc duben 2023

25.May
Přinášíme Vám poslední aktuality z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za duben 2023. Aktuality jako obvykle dělíme vždy podle příslušných regulovaných sektorů.

JUDr. Jakub Sivák, Ph.D., právník, externí pedagog PF UK v Praze, státní zástupce působící na Obvodním státním zastupitelství p

24.May
Na druhém místě se v kategorii Talent roku umístil s příspěvkem „Úloha státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních a úvaha nad změnou související právní úpravy“

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2022 - část 8.

24.May
Předposlední osmá část judikatorního přehledu za loňský rok obsahuje informace o soudních rozhodnutích k otázkám naplnění znaků závislé práce, rovného zacházení, k dokazování a k zákazu užívání majetku zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance.

Odškodnění u dopravních nehod s mezinárodním prvkem – u jakého soudu podat žalobu a jak se určí rozhodné právo?

24.May
V důsledku existence Evropské unie (dále jen „EU“), volného pohybu v rámci vnitřního trhu či Schengenského prostoru a minimálních hraničních kontrol je silniční doprava v Evropě propojená více než kdy dříve. Ruku v ruce s tímto trendem ale jde i nárůst počtu dopravních nehod s mezinárodním prvkem.

Doručování do datové schránky podnikající fyzické osoby aneb Ďábel se skrývá v detailu

23.May
Jste advokátem s povinně zřízenou datovou schránkou a současně s datovou schránkou fyzické osoby zřízenou na vaši žádost – a domnívali jste se tak, že vám budou orgány veřejné moci doručovat písemnosti jejich prostřednictvím namísto v listinné podobě? Že již nemusíte, například v době dovolené, kontrolovat poštovní schránku? Mohli byste být nepříjemně překvapeni!

Sporné navyšování cen energií některých dodavatelů a možnosti obrany

23.May
V posledních letech došlo k výraznému nárůstu velkoobchodních cen plynu a elektrické energie, který započal již v roce 2021 v souvislosti s pandemií COVID-19 a zvyšující se poptávkou a kulminoval v roce 2022 po invazi Ruska na Ukrajinu. Je tedy pochopitelné, že v důsledku navýšení velkoobchodních cen měli tendenci ceny zvyšovat i jednotliví dodavatelé. V naší praxi jsme se však setkali s případy,…

Mgr. Tomáš Munzar, advokát trvale spolupracující s AK Bříza & Trubač - vítěz kategorie TALENT ROKU - Právník roku 2022

23.May
Na prvním místě se v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2022 umístil s příspěvkem „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“

Nesouhlas vlastníka pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti nadále již nepředstavuje pro stavebníka neodstraniteln

23.May
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ukládá stavebníkovi povinnost zajistit dopravní obslužnost nemovitosti, tj. napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu stavebník dokládá jak v rámci územního řízení [§ 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona], tak v rámci stavebního řízení [§ 110 odst. 2 písm. d) s…

Stavební škoda na nemovitosti: silný náhradový nárok bez možnosti liberace

22.May
Příkladů majetkové škody způsobené stavebníkem na sousední nemovitosti jistě napadne každého mnoho. Sesuv půdy, poškození plotu či opěrných zdí, devastace porostu těžkou technikou, kontaminace stavebním odpadem nebo průsak, to všechno jsou reálné scénáře, které se v běžném životě dějí. Hovoříme zde spíše o poškození sousední či jiné nemovitosti, protože pokud najatý stavebník (zhotovitel) poškodí nemovitost objednatele, zpravidla objednatel nárokuje náhrady v rámci uzavřené smlouvy o dílo. Nicm…
© 2000-2023 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes