JINÉ PRÁVO

Popis:

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT... TENTO BLOG PŘINÁŠÍ NOVINKY A NÁHODNÉ POSTŘEHY ZE SVĚTA JINÉHO PRÁVA.

URL:

http://jinepravo.blogspot.com/

Katalog:

Z domova → Právo

Publikuje:

3 položek/měsíc

Na přísedících nezáleží (alespoň ve Francii)

8.ledna
Laici mají v řadě zemí důležitou roli v soudním řízení, zejména v trestních věcech. Má ale jejich přítomnost nějaký vliv na výsledky trestního řízení? Tuto otázku by si měly zodpovědět všechny země, kde se přísedící či porotci využívají – tedy i Česko. Přítomnost přísedících něco stojí – čas samotných přísedící, ale i čas soudců, kteří musí vysvětlovat věc laikům, případně stráví více času hledáním shody a hlasováním ve větším počtu lidí. Velice zajímavý vhled přináší studie Philippa Arnauda ...

Počet vězňů v ČR a špatné statistiky Rady Evropy: Odvolávám, co jsem odvolal

6.ledna
Před několika dny jsem na Jiném Právu psal o tom, že data o počtu vězňů, kteří vstupují do českých věznic, která použil ve svém článku prof. Dünkel, jsou chybná, jelikož nejsou v souladu s daty vydanými Radou Evropy; měla být posunutá o jednu zemi (např. data pro Dánsko byla použitá pro Českou republiku). Na tomto stavu se nic nezměnilo - data použitá prof. Dünkelem jsou skutečně v rozporu s tím, co uvádí data od Rady Evropy. V minulém příspěvku jsem však automaticky předpokládal, že data od ...

Co způsobuje vysoký počet vězňů v České republice: Chyby v datech

3.ledna
V květnu jsem zde psal o tom, co způsobuje vysoký počet vězňů v České republice na základě článku německého profesora Dünkela, který ukazoval, že v České republice posíláme do vězení velmi málo osob – ale zato na velmi dlouho. Prof. Dünkel používal data z průzkumu Rady Evropy SPACE I. (str. 101-102); bohužel špatně převzal data pro osm zemí, když citoval data pro zemi následující v abecedním pořadí po konkrétní zemi. České republice tak byly přiřazeny údaje za Dánsko, Dánsku za Estonsko apod....

Objektivnější než soudci? Pošťouchnutí a možná úskalí automatizovaných systémů

12.prosince
Před několika dny byl vydán nález Ústavního soudu, který velmi detailně rozebírá problémy podmíněného propuštění. Současnou úpravu označuje jako systémově problematickou, jelikož pojmy použité v zákoně jsou velmi obecné, nikdo je řádně nespecifikuje a soudy tak rozhodují rozdílně a nezohledňují dostatečně, zda se odsouzení polepšili či nikoli. Jako obiter dictum se pak Ústavní soud vyjádřil, že předpověď páchání další trestné činnosti, by neměla záležet jen na subjektivním názoru soudce, ale ...

Dvě místa asistentů/asistentek soudců na Krajském soudu v Brně

11.prosince
Krajský soud v Brně hledá vhodné kandidáty na pozici asistenta/asistentky soudců úseku správního soudnictví JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., a Mgr. Petra Pospíšila. Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po odborné stránce velmi rozmanitá, obsahově pestrá, z převážné části tvořená přípravou konceptů soudních rozhodnutí. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 36a zákona o sou...

Jan Burda: ČSESP Moot Court pohledem účastníka

10.prosince
Popsat z pohledu účastníka den, jehož středobodem je simulované soudní jednání, je docela obtížná úloha, neboť zážitky různých týmů mohou být diametrálně odlišné. Pokusím se však úkolu dostát s takovou mírou obecnosti, aby se nestal sbírkou nepochopitelných narážek a přinesl užitek všem čtenářům, zejména však budoucím zájemcům o moot courty jako takové. Mootovací dny většinou začínají brzo. Až nepřirozeně brzo. Zejména tento: vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud, kde se soutěž koná, není...

Ústava pro holky?

6.prosince
Pred nejakou dobou som na Facebookovej stránke vítala hostku Jiného práva a bola som obvinená zo znásilnenia jazyka. Minulý víkend, na jednom z mnohých neobyčajných brnenských posedení, sme sa venovali mimo iné i otázke maskulinity slovanských jazykov. A zaznel nápad* skúsiť si, len tak pre zaujímavosť, prechýliť Ústavu ČR do ženského rodu. Tak schválne, aké dojmy vo Vás vyvoláva ustanovenie, že " přijaté zákony podepisuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, prezidentka republiky a předsedkyně v...

LL. M. studium v USA

6.listopadu
Fulbrightova nadace Vás zve na LL. M. Fair, kde se můžete setkat se zástupci 15 amerických law schools a dozvědět se o jejich nabídce LL. M. programů a stipendií. Kdy: 13. listopadu, 15:00 až 17:00. Kde: Lázeňská 5, Praha 1. Registrace a bližší údaje zde.

Štěpán Paulík a Karolina Michková: Náboženský smír o krok dál v nedohlednu

1.listopadu
" Ok, kašlu na Protievropanský soud proti lidským právům Evropanů. " Tyto a další podobné komentáře se v posledních dnech objevují na sociálních médiích v reakci na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu E.S. proti Rakousku . ESLP v něm výrok, že Mohamed je pedofil, odmítl chránit právem na svobodu projevu zaručeného Úmluvou pro lidská práva (dále Úmluva). Stěžovatelka E.S. podala stížnost poté, co ji domácí soudy v Rakousku uložily pokutu 480 EUR (cca 12 000 Kč) za výroky o p...

Soudce Brett Kavanaugh a složení Nejvyššího soudu USA

16.října
Novým soudcem SCOTUS byl nedávno schválen Bredd Kavanaugh, a stal se tak členem exkluzivního klubu, který za 229 let let existence této instituce tvoří 114 členů. V novinách NYT následně vydali pěknou grafiku , která rozděluje všechny historické soudce SCOTUS podle několika málo kritérií, jako je rasa, pohlaví, vzdělání, náboženství. Sice se Američané neustále snaží o rovnost, zdá se mi ale, že...

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá nové stážisty/stážistky

15.října
Centrum pro lidská práva a demokratizaci, odborné akademické centrum pro studium lidských práv, hledá nové stážisty/stážistky pro pravidelné měsíční psaní článků do Bulletinu o lidských právech a další aktivity Centra v tematických oblastech: Mezinárodní trestní spravedlnost, Evropský systém ochrany lidských práv, Mezinárodní politika, byznys a lidská práva, a Česká republika a lidská práva. Zá...

Nabídka míst asistentů na Obvodním soudu pro Prahu 9

13.října
Obvodní soud pro Prahu 9 se sídlem v Justičním areálu Na Míčánkách (Praha 10 – Vršovice) hledá asistenty soudce, zejm. pro civilní úsek soudu. Jedná se o práci v pracovním poměru založeném jmenováním a hodnocenou podle stupnice platových tarifů (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Náplní práce asistenta je samostatná rozhodovací činnost (jinak svěřená zákonem vyšším soudním úředníkům) a úzká spolupráce s konkrétním soudcem při rozhodování v prvním stupni (příprava právních analýz, další odborná ...

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku: vítězství pro Arbitrážní soud pro sport. N

7.října
Evropský soud pro lidská práva vynesl v úterý 2. října 2018 dlouho očekávaný rozsudek ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku . Dle závěrů ESLP je rozhodčí řízení před Arbitrážním soudem pro sport v Lausanne nucené a musí tak splňovat všechny podmínky spravedlivého procesu dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. ESLP zároveň rozhodl, že CAS je nezávislým a nestranným soudem zřízený zákonem. Švýcarsko však přesto porušilo Úmluvu tím, že CAS odepřel Claudii Pechstein právo n...

Nabídka místa asistentky/asistenta soudkyně NSS

10.září
Mgr. Eva Šonková, soudkyně Nejvyššího správního soudu, hledá vhodného/vhodnou kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky. Požadavky: · magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; · bezúhonnost; · nadprůměrné schopnosti právní argumentace; · schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu; · schopnost týmové spolupráce; · znalost cizích jazyků vítána. Pozice je vhodná i pro absolventy či začínající právníky. Hlavní náplň práce asistenta soudce spočívá ve zpracovávání pod...

Zločin a peněžitý trest. Počet finančních postihů roste

6.září
Psát blog je fuška, takže vždy potěší, když text napíše někdo za vás. V tomto případě děkuji Václavu Drchalovi z týdeníku Euro za článek o novém trendu v trestní politice, kde štědře cituje dva Jinoprávníky, Jakuba Drápala a moji maličkost. A s radostí článek o tom, proč počet peněžitých trestů roste, proč neroste až tak moc, a zda je to dobře či špatně , čtenářům Jiného práva sdílím.
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes