JINÉ PRÁVO

Description:

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT... TENTO BLOG PŘINÁŠÍ NOVINKY A NÁHODNÉ POSTŘEHY ZE SVĚTA JINÉHO PRÁVA.

URL:

http://jinepravo.blogspot.com/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

3 items/month

Nové vydání Bulletinu o lidských právech

1.July
Červnové vydání Bulletinu začíná vskutku výjimečným příspěvkem, který připomíná osmdesáté výročí činu, kterým Brit Nicholas Winton zachránil životy 669 dětí z Československa. Tehdy v roce 1939 mezi nimi byl i John Karlik, který přináší osobní vzpomínku na svá raná léta strávená v Praze a později v Anglii. Kristýna Molková Foukalová poté přibližuje setkání soudkyň z celého světa ve španělském Madridu, kam přijely diskutovat o otázkách genderu v soudnictví. V sekci Mezinárodní trestní spravedln...

Karolína Drachovská: Morální dilema samořiditelného automobilu

23.June
Každé vozidlo se zabudovanými prvky vysoké či plné automatizace (stupeň autonomie řízení 4 a 5) bude vykovávat kompletní akt řízení v zásadě bez jakéhokoliv zásahu člověka. Chtě, nechtě se tak nevyhneme okamžiku, kdy bude nutné příslušnému algoritmu předdefinovat, jak se má v konkrétní situaci zachovat, a to i pro případ kolize. Upřednostní vozidlo v krizové situaci život osob jdoucích po chodníku, či těch jedoucích ve vozidle? Vybere řešení A, nebo B? A máme vůbec mandát k tomu, abychom před...

Jak často jsou za znásilnění odsuzování cizinci v České republice?

20.June
Po obvinění osoby afrického vzhledu ze znásilnění dívky v severních Čechách se rozpoutala diskuze o pachatelích znásilnění, přičemž byly zmiňované názory, že za velkou část znásilnění v České republice jsou zodpovědní cizinci, zejména z muslimských zemí. Podívejme se tedy na data týkající se odsouzených pachatelů trestného činu znásilnění za posledních deset let (roky 2009-2018). Za tuto dobu za trestný čin znásilnění bylo odsouzeno celkem 2231 pachatelů. Pro ty, které zajímají detaily výběru...

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-22/18 TopFit a Biffi: horizontální přímý účinek volného pohybu občanů EU, ospravedlnění přímé

18.June
Soudní dvůr vyhlásil ve čtvrtek 13. června 2019 rozsudek ve věci TopFit a Biffi (C-22/18), ve kterém vyložil články 18, 21 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) tak, že brání pravidlu soukromého sportovního spolku, podle kterého se státní příslušník členského státu EU může zúčastnit národního seniorského mistrovství jiného členského státu, ve kterém dlouhodobě pobývá, pouze mimo soutěž a nemůže se tím pádem stát národním šampionem, ledaže je toto omezení odůvodněno objektivními důvod...

"Otevřené" výběrové řízení na soudce: několik čísel

13.June
Na jaře proběhlo výběrové řízení na soudce obvodních soudů v obvodu Městského soudu v Praze. Zde jsou konkrétní čísla, která indikují, jakou šanci měli asistenti okresních a krajských soudů a jakou ti ostatní: V písemném kole uspělo 23 uchazečů. Z nich se k ústnímu pohovoru (zaměřenému na obecné povídání, a ne na další ověřování odborných znalostí) se dostavilo 22 uchazečů (1 se omluvil). Z těchto 22 uchazečů jich 12 působí jako asistenti u okresních soudů a krajských soudů a z těchto 12 uspě...

Nové nařízení EU o prověřování zahraničních investic

10.June
Během dubna nabylo platnosti nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Účelem nařízení je koordinace kontroly zahraničních investic (FDI) z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž nařízení nezavádí celoevropský kontrolní systém, ale pouze koordinuje členské státy, které již FDI kontrolují podle své domácí legislativy. Nové nařízení nabude účinnosti v roce 2020. Je zřejmé, že nové nařízení rozhýbe evropský přístup k zahraničním investicím, ...

Neodolatelné nabídky asistentských míst na správních soudech (KS Liberec, Nejvyšší správní soud)

3.June
Správní právo je skoro tak zajímavé jako právo ústavní, zkuste se zasnít, jak krásné musí být psát třeba o pindících a rodných číslech . Všem potenciálním uchazečům o nové zaměstnání či změnu stávajícího místa proto doporučuji k pozornosti následující dva inzeráty s variabilitou instanční i geografickou. --- Krajský soud v Ústí nad Labem přijme pro pracoviště pobočky KS v Liberci Asistenta/ asistentku soudce pro úsek správního soudnictví Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru prá...

Anexe Krymu a „lustrování“ Rusů v ostravském hotelu: Pokus o (abstraktní) obhajobu výroku nálezu II. ÚS 3212/18

9.May
Disclaimer : Působím na čtvrtinový úvazek jako asistent Vojtěcha Šimíčka, soudce zpravodaje komentovaného nálezu. O věci jsme v „našem“ týmu v obecné rovině dosti intenzivně diskutovali už od samého počátku. Přiznávám, že jsem se mírně klonil k doporučení stížnost zamítnout. Soudce zpravodaj sám ovšem připravil koncept vyhovujícího nálezu (včetně odůvodnění), který jsem stejně jako ostatní asistenti kriticky písemně i ústně okomentoval. Konečná verze nálezu se od konceptu lišila pouze v jedno...

O prevenci škodlivého jednání, přesnosti práva a předvídatelnosti práva

21.March
Dnes se zamyslíme nad tím, jakou roli hraje v prevenčním působení práva jeho přesnost a předvídatelnost. Ačkoli se použité příklady budou vztahovat k právu hospodářské soutěže, nabízené úvahy najdou uplatnění i v mnoha jiných právních odvětvích. Pozadí Nejprve se podívejme na to, jak právo zamezuje škodlivému jednání. Může tak činit dvěma různými způsoby. Za prvé právo přerušuje konkrétní škodlivé jednání nebo mu předchází (přímý mechanismus). Pod tento případ spadá například rozbití funkčníh...

Oddělení pro Soudní dvůr EU v rámci odboru Komunitárního práva MZV ČR hledá právníka

15.March
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo právníka I. v oddělení pro Soudní dvůr EU v odboru Komunitárního práva v MZV ČR v oboru služby: "Zahraniční vztahy a služba" a “Legislativa a právní činnost“. Více informací zde .

MEDIACE V TEORII A PRAXI aneb jak učit mimosoudní řešení sporů ve 21. století?

1.March
Katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze zve zájemce z řad veřejnosti na prezentaci online platformy pro výuku mediace , která vznikla na základě projektu strategického partnerství šesti evropských univerzit Erasmus+. Kdy a kde: ve čtvrtek 21. března 2019 od 16.30 hod , zasedací místnost Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze Keynote speaker: doc. Lenka Holá (Univerzita Palackého, Olomouc) Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si předem rezerovat mí...

Konference ČSESP & MZV: Brexit jako zrcadlo Evropy

1.March
Milí jinoprávníci, milé jinoprávničky, jménem České společnosti pro evropské a srovnávací právo Vás srdečně zvu na výroční konferenci, kterou tradičně pořádáme s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Letošním tématem je “Brexit jako zrcadlo Evropy” a konference se uskuteční v pátek 5. dubna v Černínském paláci v Praze. Těšit se můžete na řečníky a řečnice z diplomacie, státní správy, advokátní sféry, evropských institucí, akademických kruhů i justice; věříme tedy, že nás čeká opravdu zajímavá d...

Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

18.February
Katedra národního hospodářství PF UK ve spolupráci s Common Law Society pořádá Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop Kdy: pátek 12. dubna 2019, 13:00 až 19:00 (přihlášky příspěvků do 11. března) Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 38 Workshop je určen především studentům bakalářských, magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem...

Mezinárodní konference "Nezávislost soudní moci v zemích Visegrádu na křižovatce?"

12.February
Dovolte mi, abych Vás jménem Právnické fakulty MU a Ústavního soudu co nejsrdečněji pozval na konferenci věnovanou zdá se stále aktuálnějšímu tématu. Jestliže chcete vidět a slyšet (namátkou) P. Rychetského, A. Rzeplinského, K. Šimáčkovou, E. Wagnerovou, M. Bendu, E. Taberyho, D. Kochenova a řadu dalších skvělých zahraničních a českých hostů, přijďte se podívat. Akce proběhne ve středu 27. února v prostorách Právnické fakulty MU, program a veškeré další potřebné údaje včetně registrace jsou d...

Stáž v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU

24.January
Zajímá vás, jak unijní právo doopravdy funguje v praxi? Chcete se naučit, jak se dá s unijním právem efektivně pracovat? Rádi byste nahlédli do tajů zastupování před Soudním dvorem EU? Pak právě pro Vás je určena stáž v Kanceláři vládního zmocněnce. Nikde jinde se totiž k unijnímu právu nedostanete tak blízko jako právě u nás. Od stážistů nečekáme, že budou kopírovat stohy papírů, vařit kávu či vyplňovat čísla do stále se opakujících vzorových podání. Právě naopak - naše stáž je zaměřena na o...
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes