15
new stories - click to show

Justice.cz

Description:

Portál justice

URL:

https://www.justice.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

3 items/month

Čeští a sasští ředitelé osmi věznic se sešli v Praze

13.September
Ministerstvo spravedlnosti, zastoupené náměstkem pro koordinaci boje proti korupci Jeronýmem Tejcem, přivítalo 8. září ředitele českých a saských věznic. Účastníci třídenního setkání se seznámili se systémem fungování věznic a strukturou justice u sousední země. Delegace během setkání navštívily věznice Rýnovice, Bělušice, Drahonice a Ostrov. Setkání v Praze navazovalo na červnovou návštěvu čes...

Od 21. září 2021 pokračují odborné justiční a závěrečné zkoušky

7.September
21. zářím 2021 pokračuje Ministerstvo spravedlnosti v realizaci odborných justičních a závěrečných zkoušek. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se musí uchazeči při vstupu do budovy ministerstva prokázat vyplněným čestným prohlášením. Podrobnosti k realizaci zkoušek najdete pod tímto odkazem. Justiční čekatelé podávají žádost o vykonání odborné justiční zkoušky prostřednictvím...

Zahájení dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022

1.September
Dnes bylo zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2022 zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022, a to v následujících dotačních titulech: Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, Rozvoj probačních a resocializačních...

Ověřování notářských listin apostilou pro účely jejich použití v zahraničí od října provedou notáři

30.August
Ministerstvo spravedlnosti informuje žadatele o ověření listin do zahraničí. Od 1. září 2021, resp. od 1. října 2021 dochází ke změnám v ověřování listin pro účely jejich použití v zahraničí. Pro zvýšení komfortu žadatelů o ověření dochází v souvislosti s novelou notářského řádu od 1. října 2021 k přesunu pravomoci k provádění ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři APOSTILNÍ...

Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu za rok 2020

13.August
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila novou statistickou zprávu o stavu české justice za rok 2020. I oblast soudnictví byla v loňském roce ovlivněna epidemiologickou situací a zavedením vládních restrikcí v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Pandemie měla především dopad na nápad a v mnoho agendách došlo k poklesu. U okresních soudů mírně poklesl nápad v civilní agendě, výrazně...

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci míří do meziresortního připomínkového řízení

2.August
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s expertní pracovní skupinou připravilo návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Preventivní restrukturalizace nabídne nový nástroj k odvrácení hrozícího úpadku podnikatelům, kteří se dostali do přechodných finančních potíží. Účinnost nového zákona je navrhována na červenec 2022. Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do meziresortního připomínkového řízení...

Ministryně spravedlnosti vydala obecné stanovisko k podnětům k podání stížnosti pro porušení zákona v souvislosti s uloženými t

29.July
Ministryně spravedlnosti vydala obecné stanovisko k podnětům k podání stížnosti pro porušení zákona, směřujícím proti aplikaci kvalifikovaných skutkových podstat, vztahujících se k trestným činům spáchaným za nouzového stavu státu vyhlášeného Vládou České republiky z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Ve stanovisku ministryně spravedlnosti typově konkretizuje případy, ve kterých bude stížnost pro...

Ministerstvo spravedlnosti nebude nebude oznamovat jednání spočívající v nepodání průběžného oznámení za období výkonu funkce v

23.July
Komunální politici z obcí, které letos v červnu zasáhlo ničivé tornádo, dostanou delší lhůtu pro podání povinného oznámení o svých majetkových poměrech. Na této úlevě pro dotčené starosty a místostarosty se dohodlo Ministerstvo spravedlnosti se Sdružením místních samospráv ČR. Ministerstvo spravedlnosti dospělo v součinnosti se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) k závěru, že nebude správním orgánům...

Ministryně spravedlnosti se sešla s nejvyšším státním zástupcem

22.July
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se pracovně setkala s novým nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem. Projednali otázky týkající se zákona o státním zastupitelství, systemizační dohodu, konkrétní personální změny na NSZ a rozpočet. „S panem doktorem Střížem jsem otevřela záležitost týkající se zákona o státním zastupitelství. Již v médiích zaznělo, že by mnou předložený zákon chtěl z ...

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k veřejné konzultaci analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující ta

21.July
Ministerstvo spravedlnosti předkládá k veřejné konzultaci analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného a obsahuje návrhy na její možnou aktualizaci. Dokument se podrobně zabývá stávajícím využíváním doporučených výchozích rozmezí pro stanovení výše výživného na nezaopatřené děti, které Ministerstvo spravedlnosti připravilo v roce 2010 za účelem sjednocení...

Mimořádné odměny pro příslušníky Vězeňské služby ČR

20.July
Vláda ČR dne 19. července 2021 schválila mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby ČR za nasazení v obtížných podmínkách během pandemie COVID-19. „Podařilo se mi včera na jednání vlády prosadit mimořádné ohodnocení také pro příslušníky Vězeňské služby, na které se často zapomíná. A přitom to byli právě oni, kteří se v první linii spolu se zdravotníky zasloužili o to, že se COVID-19...

Práce na novém civilním řádu soudním se posouvají do další fáze

20.July
Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v přípravách nového kodexu pro občanské soudní řízení. První část prací byla dokončena vyhotovením upravené verze návrhu...

Ministerstvo spravedlnosti je pro přezkumné jednání v oddlužení on-line

19.July
Ministerstvo spravedlnosti bude iniciovat legislativní změnu, která stanoví podmínky, za jakých by mělo být v budoucnu umožněno konat osobní jednání s dlužníkem i prostřednictvím videokonference tak, aby byl zachován účel tohoto jednání. Současná epidemiologická situace trvající již bezmála druhý rok přináší do justičního prostředí nové výzvy, nejinak tomu je i v prostředí insolvencí. Zatímco soudy...

Štrasburský soud: Pokud v pěstírnách konopí pracují novodobí otroci, stát jim musí poskytnout ochranu

19.July
Evropský soud pro lidská práva se v nedávném rozsudku poprvé vyjádřil k tomu, jak mají státní orgány postupovat v situaci, kdy u podezřelého ze spáchání...

Neformální zasedání Rady pro justici a vnitřní věci ve Slovinsku

16.July
Slovinsko, které v červenci převzalo předsednictví v Radě EU, uspořádalo v pátek 16.7.2021 v Brdu pri Kranju neformální zasedání ministrů spravedlnosti v rámci Rady pro justici a vnitřní věci. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek ministryně spravedlnosti pro řízení sekce legislativní Mgr. Michal Franěk. Zásadní diskuze proběhla nad justičními aspekty nařízení o umělé inteligenci, k...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes