15
new stories - click to show

Dobřany

Description:

Oficiální stránky Města Dobřany

URL:

http://www.dobrany.cz

Catalog:

Publishes:

6.3 items/week

Pasport dopravního značení ve městě

18.July
Nově má město Dobřany veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrz...

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2512/4, k. ú. Dobřany

14.July
Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemkové parcely parc. č. 2512/4 o výměře cca 21 m 2 , ostatní plocha, v obci a k. ú. Dobřany, kdy přesná výměra bude určena geometrickým plánem, za účelem stavby garáže, a to za podmínky přeložení podzemního vedení kabelu NN a el. kabelové skříně na náklady kupujícího. situační mapka ke stažení zde: katastrální mapa s vyznačením pozemku (315.68 kB) Bližší ...

Záměr nájmu nebytového prostoru v č.p. 1018, ul. Dragounů, Dobřany

14.July
Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr nájmu nebytového prostoru nebo nebytového prostoru sloužícího k podnikání situovaného v objektu Dragounů 1018, Dobřany, který je součástí pozemku st. parc. č. 470/22, k. ú. Dobřany o výměře 10 m 2 za účelem skladování. Bližší informace: Správa majetku města Dobřany MěÚ Dobřany, I. patro, č. dv. 203 Tel. 377 195 861

záměr nájmu nebytových prostor stávajícím nájemcům a uzavření nových nájemních smluv

14.July
Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání situovaného v domě č. p. 117, který je součástí pozemku st. parc. č. 71 v obci a k. ú. Dobřany, na adrese náměstí T. G. M. 117, 334 41 Dobřany, a to prodejny o výměře 231 m 2 , kanceláře o výměře 13 m 2 , sociálního zařízení a kotelny o výměře 25 m 2 a skladů o výměře 20 m 2 , 47 m 2 a 18 m 2 , za účelem prodeje domácích potřeb a kovo...

Záměr uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku

14.July
Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města Dobřany, uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, interní číslo 5034F/00035/19, nazvanou „Vjezd do podzemních garáží“ na pozemku parc. č. 4199/27 o výměře 299 m 2 , který vznikl dle geometrického plánu č. 2361-99/2018, v obci a k. ú. Dobřany, a to mezi městem...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes