15
new stories - click to show

Dobříš

Description:

Město Dobříš

URL:

http://www.mestodobris.cz/

Catalog:

Publishes:

6.3 items/week

Kulatý stůl na téma „Cyklodopravní opatření ve městě Dobříš“

5.May
Máte nápad, co zlepšit? Řekněte nám ho. Diskutujte s námi z pohodlí vašeho domova. On-line setkání přes Teams.

On-line seminář na téma „Možnosti podpory městské a aktivní mobility pro období 2021–2030“

5.May
On-line seminář na téma „Možnosti podpory městské a aktivní mobility pro období 2021–2030“ povede Ing. Jaroslav Martinek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu

Společná Cyklo vyjížďka 12km

5.May
Společná Cyklo vyjížďka 12km tempem nejpomalejšího zakončená limonádou na radnici. Opravdu pro všechny dobříšské cyklisty. Sraz v 18:00 u kafilerie v Brodcích.

Zrušení dražební vyhlášky

5.May
Dražební vyhláška č.j. 167 EX 3220/11-1070 ze dne 1.3.2021 a dražební vyhláška č.j. 167 EX 3220/11-1070 ze dne 1.3.2021 JSOU ZRUŠENY č. j.: 167 EX 3220/11-1178

Oznámení zahájení insolvenčního řízení

5.May
Oznámení zahájení insolvenčního řízení a insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení Pavel Kašperský a Jana Kašperská, Jistebnice č. j. KSCB 28 INS 7154/2021-A-5

Veřejná vyhláška

5.May
Ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zveřejněna DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 Čj.: 1892670/21/2100-11460-200796

Posuzování vlivů na životní prostředí

5.May
Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d

Nařízení státní veterinární správy

5.May
Změna mimořádných veterinárních opatření - zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území České republiky, která byla nařízená dne 12. 4. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/0452385-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve Středočeském kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Hodyně ( č.k.ú. 748994) v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Č. j.…

Strategický plán udržitelného rozvoje (SPUR) 2008-2028

5.May
Usnesení č. 9/17/2021/ZM Zastupitelstvo města Dobříše I. ruší Strategický plán udržitelného rozvoje města Dobříše 2008–2028 a všechny na něj navazující aktualizace, akční plány a související dokumenty.

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

4.May
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Dobříš jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, na internetových stránkách. Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě (viz bod 4.2) v úředních…
© 2000-2023 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes