15
new stories - click to show

Polička

Description:

Oficiální stránky města Poličky a Městského úřadu v Poličce.

URL:

https://www.policka.org/

Catalog:

Publishes:

11.9 items/week

Ideální podmínky na běžky

13:12
Lyžařské běžecké tratě „U Salaše“ (cyklo-ski-policka.cz) V pátek 8. ledna 2021 - v 8 hod cca 10 cm prachového sněhu - 2C, slunečno. Celá horní část Mirkem od včera částečně upravená, sníh ujetý a v něm šláplé stopy, velmi dobré podmínky na klasiku. Pruh na skate dovalcuji ...

Očkování - aktuální informace 15. 1. 2021

9:33
Jak se mohu k očkování přihlásit Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od února se může registrovat široká veřejnost. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz. crs.uzis.cz. S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak ...

Nové defibrilátory

14.January
Město Polička pořídilo na konci loňského roku 2 nové defibrilátory pro záchranu lidských životů. Jeden z nich bude umístěn ve vestibulu České spořitelny (u bankomatů). Jeho umístění bylo zvoleno tak, aby byl dostupný veřejnosti a zároveň pod dohledem bezpečnostních kamer. „Vedl jsem jednání se zástupci České ...

Průběh očkování v Pardubickém kraji – aktuální informace

14.January
Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel z nejvíce rizikové skupiny 80+ a vybraných skupin zaměstnanců ...

Výběrové řízení - "Strážník (strážnice) Městské policie Polička"

14.January
Starosta města Poličky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „strážník (strážnice) Městské policie Polička“

Připomínka smrti Jana Palacha

13.January
Přijďte u příležitosti úmrtí Jana Palacha uctít hrdinské činy našich předků do parku k Pomníku druhého a třetího odboje, kde na Vás díky Městskému muzeu a galerii v Poličce čeká malá panelová výstava s vědomostním kvízem o životě tohoto studenta, jehož život vyhasl před 52 ...

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

13.January
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě: Polička/Horní Předměstí 20.01.2021 12:30 - 14:30 Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 10:30 - 14:00 Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 8:00 - 10:00 Polička/Dolní Předměstí 22.01.2021 8:00 - 15:00 Polička/Horní Předměstí 25.01.2021 8:00 - 12:00 Polička/Dolní Předměstí 26.01.2021 8:00 ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2021

12.January
RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Praha ...

Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

11.January
Vzhledem k omezení provozu finančních úřadů v souvislosti s aktuální epidemickou situací, ve vazbě na příslušná rozhodnutí Vlády České republiky a protiepidemická opatření vyhlašovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Finanční úřad pro Pardubický kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani ...

Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička

11.January
Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v ...

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

11.January
Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně ...

Přesun zastávky MHD

8.January
Vážení občané, Městský úřad Polička, odbor dopravy, upozorňuje občany, že dne 11. 01. 2021 dojde k dočasnému přemístění zastávky MHD Polička, Paseky křiž., u silnice číslo II/363 na začátku obce Pomezí, do místní části Polička-Paseky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění zimní ...

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021

7.January
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 10. prosince 2020 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021. V rozpočtu města Poličky je pro rok 2021 navržena částka 2 300 000 Kč, určená k poskytnutí dotací fyzickým osobám, právnickým osobám vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Polička a dalším žadatelům stanovených ...

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

5.January
Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Modřec Ulice: Číslo: 54 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody: od: 06.01.2021 08:00:00 do: 06.01.2021 14:00:00 ID poruchy: 16272 Odkaz na místo poruchy: místo pro odkaz Vladislav Halva Tel.: 420 461 725 635
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes