15
new stories - click to show

Bratislava-Karlova Ves

Description:

Oficiálna stránka mestskej časti

URL:

http://www.karlovaves.sk

Catalog:

Publishes:

3.9 items/day

Karlova Ves má 240 rokov

27.November
Vo fonde súkromného archívu rodiny Pálfiovcov z Erdödu, na zámku v Marcheggu, v časti týkajúcej sa mestečka Devín, je na strane 225 záznam . . .

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo …./2020 zo dňa . . 2020, ktorým sa mení všeobe

27.November
„Deň vyvesenia: 27.11.2020 Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 8.12.2020 do 12 hod. Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o . . .

Mimoriadny odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

26.November
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mimoriadne zabezpečí ešte jeden odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho . . .

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. …./2020, o podmienkach poskytovania sociálnych sl

26.November
„Deň vyvesenia: 26.11.2020 Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 7.12.2020 do 12 hod. Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom . . .

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. …./2020, o poskytovaní nenávratných finančných pr

26.November
„Deň vyvesenia: 26.11.2020 Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 7.12.2020 do 12 hod. Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o . . .
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes