15
new stories - click to show

Třeboň

Description:

aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni

URL:

http://www.mesto-trebon.cz

Catalog:

Publishes:

9.1 items/week

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okolo Třeboně 2021

15:51
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu kulturních aktivit na akci multižánrový hudební festival OKOLO TŘEBONĚ 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem Okolo Třeboně z.s. dne 15.04.2021.

Město Třeboň žádá o dotaci na hasičskou stříkačku

15.April
Radní města Třeboně schválili podání žádosti na investiční dotaci určenou k pořízení cisternové automobilové stříkačky, která bude sloužit Jednotce sboru dobrovolných hasičů Třeboň v Branné. Potřeba pořízení stříkačky byla projednána i na Bezpečnostní radě města s ohledem na nutnost zajištění plné akceschopnosti jednotky. „Stávající stříkačka z roku 1981 neprošla v roce 2017 technickou kontrolou a bylo nutné ji odhlásit z výjezdů u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JK). Od t...

Chodník v třeboňské Přesece

15.April
Město Třeboň získalo do rozpočtu dotaci od Místní akční skupiny Třeboňsko z Integrovaného regionálního operačního programu určeného na rozvoj bezpečné dopravy, které vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Žádost byla podána konkrétně na projekt Chodník podél silnice III/15511 Přeseka, jehož předmětem je výstavba chodníku podél komunikace na příjezdu do Přeseky od Třeboně od silnice I/24 na Prahu. Díky realizaci akce dojde k odklonění pěší dopravy z této komunikace a tím pádem ke zvýšení bez...

Další dotace města Třeboně do oblasti sociálních služeb

15.April
Radní města Třeboně schválili další poskytnutí dotace žadatelům. Tentokráte putuje finanční příspěvek do oblasti sociálních služeb. Městský úřad obdržel žádost od dvou organizací. První je Linka bezpečí, která obdrží od města 5 tis. Kč na činnost. Linka poskytuje pomoc dětem a mladým lidem při řešení problémů jako je šikana, týrání, rozvod rodičů či jiné problémy, které mohou trápit dospívající a mít fatální dopady. Zkušení odborníci volajícím poradí a pomůžou, jak se ve složitých životních s...

Pozemky v Branském lese se vrací zpět městu Třeboň

15.April
Město Třeboň obdrželo na začátku roku 2019 výpověď nájemní smlouvy od společnosti Rašelina a. s., díky které si společnost pronajala v roce 1997 pozemek v Branském lese za účelem těžby rašeliny. Důvodem výpovědi bylo vytěžení tohoto materiálu. Město ve spolupráci s nájemcem a dotčenými orgány státní správy vstoupilo v jednání, díky kterému se sjednaly kroky vedoucí k převzetí pozemků zpět do majetku a užívání městem. Byl vyhotoven tzv. rekultivační plán, který obsahoval specifikaci požadavků,...

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb.

13.April
Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.01.2021 až 31.03.2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Jiskra Třeboň - činnost

13.April
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu sportovních aktivit - celoroční činnost v roce 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace TJ Jiskra Třeboň, z. s. dne 08.04.2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Jiskra Třeboň - oddíl veslování

13.April
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na podporu sportovních aktivit na Výstavbu a složení veslařské dráhy Lago Albano 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl veslování dne 08.04.2021.
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes