Vítkov

Description:

Město Vítkov

URL:

http://www.vitkov.info

Catalog:

Publishes:

10.5 items/week

Přerušení dodávky elektřiny 20. 10. 2020

19.October
Jménem ČEZ Distribuce, si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 20.10.2020 od 8:00 – 18:00 hodin ve Vítkově v části ulic Dělnická, Husova, Komenského, Lesní a Luční.

Odstávka pitné vody 20.10.2020 Podhradí

16.October
SmVak Ostrava informuje občany o plánované odstávce na vodovodní síti v obci Podhradí dne 20. 10. 2020 od 8 do 17 hodin. V případě potřeby kontaktujte Poruchovou linku 800 292 300 nebo call centrum 800 292 400.

Průběh a podmínky konání sňatečných obřadů od 19. 10. 2020

16.October
V souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a navazujícími krizovými opatřeními je od 19. 10. 2020 možno konat svatební obřady, ovšem za dodržení stanovených podmínek a hygienických opatření.

Informace občanům Vítkova a místních částí

16.October
V souvislosti se současnou krizovou situací zřídilo město Vítkov informační linku 556 312 255, na které získáte aktuální informace o opatřeních přijatých na území města a kde vám vyhledáme také telefonní čísla na další instituce a poskytneme informace o rozhodnutích vlády.

357/2020 - Průběh a podmínky konání sňatečných obřadů od 19. 10. 2020

16.October
Průběh a podmínky konání sňatečných obřadů od 19. 10. 2020 V souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a navazujícími krizovými opatřeními je od 19. 10. 2020 možno konat svatební obřady, ovšem za dodržení stanovených podmínek a hygienických opatření. Účast na svatbě bude umožněna maximálně 30 osobám . Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky ...

356/2020 - Informace občanům Vítkova a místních částí

16.October
V souvislosti se současnou krizovou situací zřídilo město Vítkov informační linku 556 312 255 , na které získáte aktuální informace o opatřeních přijatých na území města a kde vám vyhledáme také telefonní čísla na další instituce a poskytneme informace o rozhodnutích vlády. Tato linka je vám k dispozici v těchto dnech: Pondělí, středa 8:00 – 11:30 hod. 12:00 – 17:00 hod. Úterý 8:00 – 11:30 hod. 12:00 – 16:30 hod. Čtvrtek, pátek 8:00 – 11:30 hod. 12:00 – 16:00 hod. Seniorům, osamělým osobám ...

355/2020 - Omezení dopravy

16.October
Omezení dopravy S ohledem na přerušení školní docházky dojde od pondělí 19. října 2020 k omezení veřejné dopravy. 1) příměstská automobilová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin. 2) drážní doprava bude provozována v režimu nedělních jízdních řádů, přičemž některé spoje do zaměstnání budou zachovány. Tímto bychom vás chtěli informovat o realizovaných změnách jízdních řádů k 19. 10. 2020, které budou dostupné na webových stránkách ...

322/2020 - Výběrové řízení - referent finančního odboru na dobu určitou (majetek města a ...

16.October
Město Vítkov Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení funkce referenta finančního odboru Městského úřadu ve Vítkově na dobu určitou, do 31.12.2023 Druh a charakteristika práce: vedení centrální evidence majetku města, zpracování agendy týkající se nakládání s majetkem města, zajištění inventarizace majetku města, zajištění a předkládání návrhů na pojištění majetku města a příspěvkových organizací, kontrola zpráv o ...

Výzva k podání cenové nabídky – tisk Vítkovského zpravodaje

15.October
ZADAVATEL: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870 Předmětem nabídky je zhotovení – tisk novin – Vítkovského zpravodaje. Interval tisku je měsíční. Specifikace tisku: Varianta 1 Počet druhů: 1 Formát: A4 (na výšku) Vazba: V1 Barevnost: 4/4 Papír: 80g – 90g Počet stran: 16 Počet kusů: 450 Varianta 2 Počet druhů: 1 Formát: A4 (na výšku) Vazba: V1 Barevnost: 4/4 Papír: 80g – 90g Počet stran: 20 Počet kusů: 450 Varianta 3 Počet druhů: 1 Formát: A4 (na ...

354/2020 - Aukční vyhláška. Družstevní podíl v Bytovém družstvu Wolkerova 837, Vítkov

15.October
Čj . : UZSVM/OOP/9149/2020-OOPM AUKČNÍ VYHLÁŠKA Aukce se řídí platným Aukčním řádem, není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. I. Termín konání aukce Touto "Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného na webových ...

353/2020 - Exekutorský úřad Frýdek-Místek. Zrušení dražebního jednání.

13.October
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu Tel. 777092502, 776047050, IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142 Č.j.142 DC 00040/20-009 Usnesení Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ 738 01 pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského ...

352/2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1033

13.October
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém ...

351/2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1023

13.October
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, ...

350/2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022

13.October
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém ...
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes