15
new stories - click to show

MŠMT ČR

Description:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

URL:

http://www.msmt.cz/modules/marwel

Catalog:

Z domova → Student

Publishes:

3.5 items/day

Poslední tečka za předsednictvím

15:06
Praha, 22. března 2023 - Zveřejněna byla Závěrečná zpráva o CZ PRES 2022 v gescích, které spravuje MŠMT, konkrétně se jedná o oblasti vzdělávání, mládeže, vědy a výzkumu a částečně také sportu. Tento materiál stručně shrnuje přípravu, průběh, organizaci a výsledky českého předsednictví.

Náměstek Miller vystoupil na konferenci Equinox Summit

12:36
Ve dnech 21. a 22. března 2023 se v Bruselu uskutečnil Equinox Summit, první evropský klimatický summit, jež pořádala Iniciativa Společného programování Connecting Climate Knowledge for Europe, („JPI Climate“) s podporou Evropské komise. Českou republiku zastupoval náměstek člena vlády Jaroslav Miller. Diskutovalo se především o nezastupitelné roli vědy, výzkumu a inovací při řešení hlavních aspe…

Jak zajistit úspěch ve vzdělání pro žáky, učně i dospělé?

12:36
Stockholm, 22. března 2023 – V pondělí a úterý jednali ve Stockholmu vrchní ředitelé členských států EU zodpovědní za oblast školství. Tématy jednání byly pod vedením švédského předsednictví detekce a intervence u dětí ohrožených školním neúspěchem, vysoce kvalitní vzdělávání a péče v raném dětství, podpora talentovaných žáků a studentů nebo úspěšný rozvoj škol v socioekonomicky znevýhodněných pr…

MŠMT se zapojilo do kampaně pro ukrajinské teenagery

11:49
Praha 22. 3. 2023 – Usnadnit integraci ukrajinských uprchlíků ve věku 15-19 let v České republice má za cíl kampaň „Život je teď“, kterou připravila nezisková organizace META ve spolupráci s MŠMT a UNICEF.

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2022

10:51
Publikace obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, privátním subjektem a církví a dále za veřejné vysoké školy, státní správu a servisní organizace.

Finále 30. ročníku Zlatého Ámose je plné novinek

21.March
Praha, 21. března 2023 - Šestici pedagogů a pedagožek, kteří budou v pátek 24. března usilovat o Ámosovské tituly, vybralo 18 semifinalistů a semifinalistek. Reprezentovat všechny oblíbené učitelky a učitele ve finále budou Milan Arner z Konzervatoře a SŠ Jana Deyla v Praze, Jan Hrabica ze ZŠ Vrchní Opava-Kateřinky, David Jorda ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Daniela Krátká z České…

MŠMT rozdělilo 100 milionů korun na podporu obědů zdarma

21.March
MŠMT zveřejnilo výsledky výzvy o poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2023". Vzhledem k inflaci, rostoucím cenám potravin a energií byla alokace na tento rok navýšena ze 60 na 100 milionů korun. Kromě organizace Women for Women a jejího programu Obědy pro děti, která je několik let již tradičním a jediným poskytovatelem této podpory v základních školách, obdrží letos dotaci na tyto účely také organizace Patron dětí.

Digitalizujeme školy – webinář k Národnímu plánu obnovy

21.March
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od začátku roku 2023 avizuje finanční podporu základním a středním školám, díky Národnímu plánu obnovy (NPO). Prostřednictvím této finanční podpory, mají školy možnost poskytnout svým žákům, ty správné digitální učebny pomůcky pro kvalitnější a zajímavější vzdělávání.

MSMT-7447/2023-3 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

21.March
Dne 3. března 2023 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
© 2000-2023 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes