Sokol.Cz

Description:

Pořádané akce v Sokole (ČOS)

URL:

http://www.sokol.cz/

Catalog:

Sport → Ostatní

Publishes:

2.2 items/day

Sokolov� oslav� sv�j Pam�tn� den 8. ��jna navzdory nouzov�mu stavu

29.October
NOVINKA - Sokolsk� kokardy na oble�en�, vlajky na tramvaj�ch, pietn� akty �i sv��ky plovouc� po �ek�ch. Sokolov� po cel� republice...

Mal� TeamGym - mal� oblast

29.October
Praha, Kr.Vinohrady, P, po�adatel: n��elnictvo �OS Dal�� akce » Rychl� odkazy Sokolsk� jednotySokolsk� odd�lySokolsk� �upy Sokol na Facebooku, Instagramu, Youtube Sokolsk� pam�tky Po��dan� akce Inzerce na Sokol.Cz

Tren�r ma�oretek III. t��dy, zkou�ky

27.October
Mal� Strana, po�adatel: �st�edn� �kola �OS 20.11.Sv�t nekon�� za vr�tky, cvi��me se zv���tky � semin�� pro pedagogick� pracovn�ky

Mezin�rodn� semin�� pro cvi�itele RDPD (PACH 2020)

27.October
Praha, SE, po�adatel: �st�edn� �kola �OS Dal�� akce » Rychl� odkazy Sokolsk� jednotySokolsk� odd�lySokolsk� �upy Sokol na Facebooku, Instagramu, Youtube Sokolsk� pam�tky Po��dan� akce Inzerce na Sokol.Cz

Oslavme na vrcholu v�ro�� zalo�en� republiky - Turistick� 28. ��jen letos jinak.

25.October
NOVINKA - Vzhledem k sou�asn� situaci ohledn� pandemie onemocn�n� covid-19 musela Komise turistiky OV �OS zru�it tradi�n� akci Sok...

Nov� opat�en�: venku pouze dv� osoby pohromad� zat�m do 3. listopadu

22.October
NOVINKA - Nov� protiepidemiologick� opat�en�, kter� p�ijala vl�da dne 21. 10. 2020, v�razn� zp��s�uj� dosud platn� omezen�, p�edev...

Aktu�ln� omezen� v souvislosti s COVID-19

14.October
NOVINKA - Zve�ej�ujeme informaci starostky �esk� obce sokolsk� Hany Mou�kov� k nov� vln� omezen� vyvolan�ch epidemi� COVID-19.
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes