15
new stories - click to show

Tretiruka.cz

Description:

environmentálně informační portál, web o životním prostředí, odpady, ovzduší, voda, chemie, reach, energetika

URL:

http://www.tretiruka.cz

Catalog:

Ostatní → Ekologie

Publishes:

6.3 items/week

Krajský úřad v Olomouci udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů

18:51
Krajský úřad Olomouckého kraje udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů. Rozhodoval tak již podruhé, první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Úředníci oproti předchozí žádosti v nové výjimce snížili limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 mikrogramů na metr krychlový. Zároveň se zkrátila lhůta pro splnění limitů na...

Připomínky: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020

16:42
Cílem ročenky je podat přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti předkládajících resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Materiál podává objektivní informace o skutečnostech týkajících se vodního hospodářství týkajících se minulého roku i porovnání v delších časových řadách. Jsou zde zobrazeny trendy vývoje a dosažené změny. Dokument ke ...

Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

16:42
Nové nařízení Komise (EU) 2021/1199, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v granulích nebo mulčích. V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č....

Předložení záměru na omezení látek PFAS, PAU a omezení 2,4-dinitrotoluenu

16:42
Na stránkách agentury ECHA jsou v registru záměrů na omezení látek nově uvedeny per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (zveřejněno ECHA 21. 7. 2021). Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Dánsko předložily 15. 7. 2021 záměr omezit výrobu, uvádění na trh a používání per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS) (EC/CAS -). Návrh na omezení těchto látek by...

MPO představilo Vodíkovou strategii ČR i konkrétní vodíkové projekty

16:42
Redukce emise skleníkových plynů a zároveň podpora hospodářského růstu. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo na mezinárodní konferenci Vodíkovou strategii České republiky. Zástupci firem řekli, jaké vodíkové projekty chystají. Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných n...

Změna názvu a sídla CENIA

19.July
Dovolujeme si upozornit, že od 12.7.2021 došlo ke změně názvu a sídla CENIA. Nový oficiální název organizace je: Česká informační agentura životního prostředí, který se zkracuje na CENIA. Nová adresa sídla je: Moskevská 1523/63, 101 00, Praha 10. Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny a naleznete je ZDE.

EK schválila český plán obnovy, ČR musí vyloučit Babišův střet zájmů

19.July
Evropská komise dnes vydala kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů 7 miliard EUR. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost. Tyto prostředky budou hrát klíčovou úlohu při pomoci Čes...

Na zlepšení kvality vody jdou miliardy z peněz EU i ze státního rozpočtu. Místo příčin znečištění se ale řeší jen důsledky

19.July
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze na opatření, která mají zajistit udržitelnou jakost vod a minimalizovat znečištění způsobované zemědělstvím. Stát vydal v letech 2013 až 2020 celkem přes 2,7 miliardy korun z fondů EU a státního rozpočtu. Tyto prostředky šly na opatření z tzv. národních akčních plánů, na monitoring kvality vody a na modernizaci technologií v úpravnách vody. Kvalita povrch...

Strany slibují přísnější tresty za poškození přírody

17.July
V ekologii slibují strany před volbami do Sněmovny zpřísnění pravidel pro nakládání s toxickými látkami i trestů za škody na životním prostředí. Také zdůrazňují potřebu nových protierozních opatřeních a rozvoje projektů pro zadržení vody v krajině. Strany se zaměřují i na téma snižování produkce odpadu a jeho efektivnější využití. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a ČSSD také požadují zakotv...

Připomínky: Návrh NV o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie

16.July
Nařízení vlády stanoví pro rok 2022 prostředky na dotaci podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu ve výši 27 mld. Kč. Výše dotace spolu s prostředky, které zaplatí spotřebitelé elektřiny v ceně elektřiny, musí pokrýt nároky plynoucí ...

Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

6.November
Recyklace vysloužilých chladicích zařízení obsahujících rozmanitou skladbu cenných materiálů představuje z pohledu cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí významnou a nelehkou úlohu. Navíc ji ztěžuje chladicí médium. Pojďme se podívat na moderní linku, která funguje u Havlíčkova Brodu. Chladicí zařízení spadají do režimu zpětného odběru a naštěstí je již za námi doba, kdy lidé odklád...

Nejvhodnější drtič pro elektroodpad

10.October
Elektronika nás obklopuje ve stále větší míře. Dříve nám zajišťovala pouze nezbytnou komunikaci. Když začaly první televize, byly černobílé a sousedé se scházeli u jedné televize v ulici, aby shlédli zprávy nebo důležitý fotbalový zápas. Televize se modernizovala, najednou tu byla barevná a ta černobílá se nejprve dala babičce, a když se podesáté rozbila a obrazová elektronka nebyla ani u oprav...

Moderní technologie pro zpracování elektroodpadu

10.October
Moderní elektronika, se kterou se setkáváme den co den, od rána do večera, patří mezi rychloobrátkové zboží. To přirozeně vyvolává vysoký tlak na zdroje a primární suroviny. Recyklace elektroodpadu tak hraje významnou roli pro minimalizaci dopadů do životního prostředí a zároveň i k nastartování principů cirkulární ekonomiky. Statistiky jsou vždy neúprosné. V roce 2016 se celosvětově vyprodukov...

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

3.September
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci odpadového hospodářství je tradičně velký zájem, tvrdí MŽP. Ale je tomu skutečně tak? Ano i ne. Ve...

Možné je konat již teď

3.September
O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního prostředí začíná připravovat Strategii pro cirkulární ekonomiku, ale potřebná legislativa a stabi...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes