15
new stories - click to show

Turistické listy

URL:

http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/

Catalog:

Lifestyle → Cestování

Publishes:

7 items/week

Zámek Kunštát - kolébka sjednocené Evropy

8:29
Založení Kunštátu je spjato s osobou Kuna z Kunštátu, příslušníkem významného moravského panského rodu, jenž v dějinách zemí Koruny české sehrál zcela mimořádnou úlohu a pocházel z něho jediný volený český král z řad šlechty – Jiří z Kunštátu a z Poděbrad.První písemná zmínka o Kunštátu pochází z roku 1279, avšak objev průčelí románsko-gotického hradního paláce za arkádou západního zámeckého kř...

Hrad Bečov skrývá románský relikviář svatého Maura

21.June
Bečovský středověký hrad byl založen v první polovině 14. století. První spolehlivá zmínka o hradu pochází z roku 1349, kdy byla tehdejšími majiteli bečovského panství, rodem pánů z Oseka, později psaných z Rýzmburka, vydána listina dokládající existenci hradního sídla. Stavba hradu prošla několika vývojovými fázemi. V první fázi vznikl bergfrit neboli věž obranná a obytný palác na místě dnešní...

Sázavský klášter - to je paměť stará více než tisíc let

20.June
Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník jménem Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi Břetislavovi proměnila v benediktinský klášter. Zvláštností kláštera bylo po celé 11. století slovanská liturgie. Klá...

Tvrz Dobrš patřila rodu Koců do roku 1608

19.June
Vesnice Dobrš v okrese Strakonice byla pravděpodobně v raném středověku důležitým střediskem knížectví, o čemž svědčí existence dvou románských kostelů. První písemná zmínka o obci pochází ale až z roku 1377, kdy je zmiňován Přibík z Dobrše zvaný Kocík. Rod Koců z Dobrše tu pak sídlil až do roku 1608. Po tomto roce se vlastníci střídali, až bylo panství v roce 1707 připojeno ke schwanzenberským...

Hrad v Jindřichově Hradci založili Vítkovci erbu zlaté růže

18.June
Areál Jindřichohradeckého hradu a zámku, který se během staletí rozrostl do plochy dnešních tří a půl hektarů, byl postupně vystavěn na místě staršího slovanského hradiště, doloženého archeologickým průzkumem již od 10. století. Hradiště bylo jedním z pomezních hradů - součástí tzv. hradské soustavy, jejímž prostřednictvím bylo spravováno Českého knížectví. Hradcem, později zvaným Jindřichovým,...

Hrad Buchlov byl strategickou královskou pevností

17.June
Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku. Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské. Počátky hradu Buchlova se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky...

Zámek v Manětíně je barokní perla západních Čech

16.June
Zámek Manětín naleznete v malém západočeském městečku Manětín pod Chlumskou horou, severně od Plzně. Krajina je zde lesnatá, relativně řídce obydlená a její specifický profil tvoří vrchy sopečného původu, mezi nimiž se vine romantické údolí řeky Střely se svými přítoky. Manětín zde působí se svojí historií a kulturou jako malý zázrak a proto se mu již dlouhá léta přezdívá „Barokní perla západní...

Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

15.June
Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století. Spojitost vznika hradu s důlní činností v okolí není nijak doložena. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, pochází z roku 1399 a Jindřich z Dubé se zde poprvé píše sezením na Humpolci. Přímo se o hradě hovoří ve zprávách z roku 1404 v souvislosti s jeho obležením a dobytím Jindřichem z Rožmberka. Hranolová věž V...

Kostel sv.Klimenta stojí na starověkém hradišti

14.June
Obec Lštění postupně vznikala v místě, kde prý původně stávala starořímská osada Lescenaum, kde vojáci římských legií střežili obchodní cestu z Římské říše k Severnímu moři.Historicky nejstarší jsou zbytky hradiště na skalnatém ostrohu nad obcí s pozdějším kostelíkem, který zůstal dodnes zachován díky mnoha přestavbám. Výrazný ostroh, na tři strany spadající strmými svahy, si vyhlédli staří Slo...

Kostel sv.Martina v Rostoklatech měl i obrannou funkci

13.June
Na východním okraji Rostoklat stojí kostel sv.Martina, kerý je prvně zmiňován v písemných pramenech v roce 1352. Je možné předpokládat, že jeho stavebníkem byl pražský měšťan Menhard Rokycanský, který se jako majitel Rostoklat uváděn v roce 1346. Další zmínka pochází z roku 1358, kdy je doložen nástup nového faráře Bohunka, po smrti jeho předchůdce, faráře Kryštofa. Dochované masivní stavební p...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes