15
new stories - click to show

Vodovod.info

Description:

Vodovod.info - vodárenský informační portál

URL:

http://www.vodovod.info

Catalog:

Lifestyle → Bydlení

Publishes:

3 items/month

Technická normalizace pohledem projektanta

18.May
Technická normalizace bývá označována technická činnost, která se zabývá tvorbou dokumentovaných technických předpisů a norem, a byla zavedena za účelem maximalizovat kompatibilitu a kvalitu řešení, bezpečnost, opakovatelnost postupů atd. Jde o průběžně probíhající proces ve všech technických oborech, který v důsledku technického pokroku i legislativních změn prakticky nikdy nekončí. Technické ...

Optimalizace metodiky pro testování pesticidů

4.May
Vodní toky v zemědělských oblastech jsou prostřednictvím povrchového odtoku kontaminovány dusičnany. K odstraňování těchto látek se v zahraničí využívají denitrifikační bioreaktory. Denitrifikace, její průběh a rychlost, je ovlivňována řadou faktorů. Jedním z nejdůležitějších je kvalita přitékající vody, která je kromě dusičnanů často kontaminována dalšími polutanty, zejména pesticidními látkam...

Filtrační náplň antracit – provozní a poloprovozní zkušenosti

4.May
Příspěvek se zabývá vyhodnocením provozních a poloprovozních testů s filtrační náplní antracit. Provozní testy na ÚV Hrobice byly zahájeny 2/2018, kdy jsou na 1. stupni pískové filtrace porovnávány různé filtrační náplně a následně vyhodnoceny jejich provozní a ekonomické parametry. Vedle stávající pískové náplně (PR 1,6 – 4 mm), která je provozně preparovaná vrstvičkou MnO 2 je testována nová ...

Návrh na monitoring funkčního stavu filtračních vložek větracích průduchů vodojemů

16.April
Vodojemy jsou nedílnou a důležitou součástí distribuční sítě, na něž jsou směrovány legislativní předpisy respektující Water Safety Plans a Evropskou směrnici 2020/2184/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě (nahradila verzi 98/83/ES). O jejich negativním vlivu, na jakost dopravované vody spojené s nevhodnou konstrukcí a provozováním, disponuje naše české vodárenství ucelenými projekty a pu...

Stavební, technologický a architektonický vývoj věžových vodojemů na našem území

2.April
Nejstarší zmínky o věžových vodojemech na dnešním území České republiky najdeme již v první polovině 15. století. Tyto technické ikony vodárenství prošly od té doby vývojem konstrukčním, materiálním, vývojem vlastních vodárenských technologií a uplatňování architektonických dobových trendů na těchto stavbách. Byly (a jsou) součástí vodovodních systémů pro zásobování obyvatelstva pitnou a užitko...

Assessment of heavy precipitation events impacts on the combined sewer collector

2.April
The most of sewerage networks in Slovakia were built in the last century. Due to the increase in the number of inhabitants in towns and hydrological changes, it is necessary to re-evaluate sewerage networks' capacity. Overloading the network's hydraulic capacity can lead to the occurrence of urban floods, which are one of the negative impact of a high degree of urbanization. The aim of the pape...

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2021

26.March
V září 2021 se po dvou letech koná třetí ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2021, která se bude konat tradičně na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Mikroplasty v pitné vodě – představují riziko?

26.March
Mikroplasty se šíří již několik let ve všech složkách životního prostředí. Obavy spojené s mikroplasty v životním prostředí jsou živené zejména se stále intenzivněji se vyskytujícími důkazy o jejich všudypřítomnosti. V roce 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) předložila přehled poznatků o mikroplastech ve sladké a pitné vodě, která obsahuje následující konstatování a doporučení.

Testování podtlakových vtoků odvodnění plochých střech

27.January
Článek se zabývá testováním podtlakových střešních vtoků, které se používají k odvodnění plochých střech. Jedná se o relativně sofistikované průmyslové výrobky, které se osazují do svislých prostupů v konstrukcích plochých střech tak, aby z nich odváděly srážkové vody. Na každý vtok následně navazuje odtokové potrubí, které srážkovou vodu odvádí dále směrem ven z budovy k výpusti. U podtlakovýc...

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu 2020/2184

23.January
Evropský parlament potvrdil dne 15.12.2020 aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku 1998 a následně byla tato novelizovaná směrnice vydána dne 23.12.2020 v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2020/2184.
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes