15
new stories - click to show

vzory.cz

Description:

Právo jako Open Source. Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den

URL:

http://www.vzory.cz

Catalog:

Ostatní

Publishes:

3 items/month

Spoluvlastnické předkupní právo (aktualizace 2021)

15.February
Zákonné předkupní právo spoluvlastníků doznalo za dobu účinnosti občanského zákoníku (od 1.1.2014) značných změn, poslední novela zákonného předkupního práva, přičemž poslední změna tohoto institutu platí od 1.7.2021. Jaké je tedy nyní tzv. zákonné předkupní spoluvlastnické právo? Předkupní zákonné spoluvlastnické právo zůstalo zachováno pouze částečně a po časově omezenou dobu. Základ tohoto i...

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo souhrnýý přehled novinek v oblasti práva v roce 2021

30.December
Ministerstvo spravedlnosti informuje o nově přijímaných opatřeních a novelizaci právních předpisů účinných v roce 2021. Právní úprava v oblasti insolvencí bude i v novém roce reagovat na současnou epidemiologickou situaci, kdy zákonem Lex Covid Justice II (zákon č. 460/2020 Sb.), který nabyl účinnosti dne 13. 11. 2020, byla prodloužena či obnovena platnost některých opatřeních přijatých zákonem...

Ztráta zaměstnání v průběhu oddlužení

10.November
Oddlužení se plnění jednak zpeněžením majetkové podstaty (majetku) dlužníka, ale také (a především) plněním splátkového kalendáře. Jak však řešit situaci, kdy dojde ke ztrátě zaměstnání? Na úvod je nutné připomenout, že mezi základní povinnosti insolvenčního dlužníka při oddlužení je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž...

Kdy oddlužení může trvat pouze 3 roky?

14.October
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Delším oddlužením jsme se věnovali v následujícím článku zde. Dnes se budeme věnovat oddlužení kratšímu, tedy takovému oddlužení, které může za splnění podmínek trvat pouhé 3 roky. […] Žádné související články.

Kdy oddlužení trvá více než 5 let?

12.October
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Standardně oddlužení trvá 5 let, přičemž za předpokladu, že po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, […] Žádné související články.

Do kdy musí insolvenční soud projednat a rozhodnout o podaném insolvenčním návrhu?

1.October
Lhůty k rozhodnutí o podaném insolvenčním návrhu stanovuje insolvenční zákon. Jaké to však jsou? Základem pro odpověď je ust. § 134 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu, v případě insolvenčního návrhu dlužníka do […] Žádné souvisejíc...

Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr – základní přehled.

28.September
Pracovní poměr může skončit hned z několika důvodů, jaké to jsou? Pracovní poměr může být rozvázán (skončen) jen dohodou o skončení (rozvázání) pracovního poměru, výpovědí z pracovního poměru, přičemž této výpovědi se lze případně také bránit – Vzor zde na našich stránkách okamžitým zrušením pracovního poměru, zrušením pracovního poměru ve zkušební době. A dále: Pracovní […] Žádné související č...

Voličský průkaz 2020 – Krajské volby 2020

20.September
Je možné v krajských volbách volit na voličský průkaz? ANO – ne však všude na území České republiky, jako tomu je u voleb například prezidentských. KDE TEDY? Pouze ve volebním okrsku ve svém kraji, tedy v obci, který spadá do vašeho kraje. DO KDY? Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo […] Žádné související články.

Návrh na zrušení výživného

19.September
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo se živit. Tento předpoklad je zakotven v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 911. Dle tohoto ustanovení tak není vyživovací povinnost omezena věkem dítěte, např. když studium dítěte neumožňuje zabezpečit veškeré jeho potřeby prací a v důsledku tohoto není dítě schopno se samo živit, vyživovací […] Souvi...

Jak vyvolat místní referendum?

18.September
Právní úpravou místního referenda a problematiky s ním související je zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „ZMR“), ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost lze dodat, že je vhodné vycházet rovněž ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů („ZVZO“), zákona č. 128/2000 […] Související články: Návrh na konání mí...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes