vzory.cz

Popis:

Právo jako Open Source. Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den

URL:

http://www.vzory.cz

Katalog:

Ostatní

Publikuje:

3 položek/měsíc

Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě

11.července
Vyživovací povinnost obecně upravuje ust. § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Pokud již existuje pravomocné rozhodnutí soudu o výživném k nezletilému dítěti, je možné podle ust. § 923 odst. 1 o. z. v případech změny poměrů požadovat i změnu rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo […] Související články: Návrh na svěření nezletilého dítěte d...

Žaloba na vypořádání SJM (společného jmění manželů)

2.července
Žalobou na vypořádání SJM se domáhá jeden z manželů tohoto vypořádání v případě, že mezi manželi (případně exmanželi) není možná dohoda. V podrobnostech o SJM odkazujeme na již publikované články http://www.vzory.cz/vzory/rodina-manzelstvi/spolecne-jmeni-manzelu-obsah-a-kdy-vznika/#.WzniLtIzbIU http://www.vzory.cz/vzory/rodina-manzelstvi/zuzeni-spolecneho-jmeni-manzelu-charakteristika-a-vzor/#....

Dlouhodobé ošetřovné – nárok a podmínky

20.června
Od 1. 6. 2018 byla do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „NP“) včleněna ust. § 41a – 41f o dlouhodobém ošetřovném. Dlouhodobé ošetřovné má zajistit možnost osob blízkých pečovat o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Při splnění zákonných podmínek rozhodne ošetřující lékař o vzniku potřeby dlouhodobé péče a […] Související články: Návrh ...

Institut podání vysvětlení se zaměřením na podání vysvětlení podle trestního řádu [§ 158 odst. 3 písm. a), odst. 5 a další tres

5.června
Podání vysvětlení je právním nástrojem orgánů veřejné moci, jehož prostřednictvím v rámci své zákonem vymezené pravomoci a působnosti zjišťují informace potřebné k řádnému zajištění výkonu veřejné správy na svém svěřeném úseku. Za tímto účelem jsou oprávněny – a vzhledem k ústavním nastavením základních pravidel výkonu veřejné moci podle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 […] Souvisej...

Darování nemovitosti mezi příbuznými

31.května
Darování nemovitosti mezi příbuznými není v dnešní době ničím výjimečným, především proto, že se jedná o nejlevnější způsob převodu vlastnického práva k nemovitosti. Náklady na převod vlastnického práva k nemovitosti při darování jsou ve srovnání s jinými způsoby převodu (např. koupě) tedy podstatně nižší. Darovací smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, primárně §...

Žádost o splátkový kalendář – exekuce

8.května
Exekuce se dá uhradit i dohodou o splátkách, jaké jsou však podmínky? Ačkoliv exekuční předpisy nezakotvují přímo možnost úhrady částky formou splátkového kalendáře (tj. není na to nárok), lze dlužnou částku touto formou uhradit za předpokladu, že exekutor získá k tomuto souhlas od vašeho věřitele, který, pokud bude mít určitou možnost úplné úhrady svého nároku, […] Související články: Žádost o...

Je vláda v demisi omezena ve svém vládnutí?

8.května
Dnešní příspěvek bude poněkud netradiční, budeme se věnovat poměrně diskutovanému tématu a to rozsahu vládnutí vlády v demisi podle naší Ústavy, tj. podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Ústava České republiky v rámci výkonné moci je založena na principu tzv. pozitivního parlamentarismu, tedy, že pokud chce vláda řádně vládnout, musí mít důvěru […] Související články: Vz...

Chci mít dítě stejně jako ty! Společná versus střídavá péče.

8.května
Dojde – li k rozkolu spolužijících osob, z jejichž manželského, případně mimomanželského vztahu se narodilo nezletilé dítě, je nezbytností vyřešit úpravu poměrů a styku s ním, než dojde k úplnému rozpadu svazku. Nejlepší variantou pro rodiče samé, ale i pro nezletilé dítě je dohoda rodičů o úpravě poměrů, avšak jak je zřejmé, toto není vždy zcela možné a je […] Související články: Průtahy v sou...

PR: Jak na GDPR? Zvládnete to sami!

7.května
GDPR zvládnete i sami! Všechny potřebné dokumenty získáte za 3.000,- Kč. Klikněte zde a podívejte se! Základní východiska jsou: Ochrana osobních údajů fyzických osob je základním právem daným Listinou základních práv Evropské unie. Fyzické osoby mají zaručenou právní i praktickou jistotu ochrany svých osobních údajů a musí mít možnost kontrolovat své vlastní osobní údaje. Nařízení […] Žádné sou...

Podala jsem stížnost na ČOI, co se bude dít dál?

27.března
V jednom z předchozích příspěvků bylo pojednáváno o způsobu podání stížnosti k České obchodní inspekci (dále jen „ČOI“) v případě reklamace zboží, která nebyla prodejcem k našemu uspokojení vyřízena. Jako pokračování bude nastíněn způsob řešení ze strany tohoto orgánu. Z počátku je žádoucí říci, že podanou stížnost má ČOI povinnost vyřídit do 30 dnů. Neblahé zjištění pro spotřebitele může být [...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes