Zákony pro lidi

Description:

Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR

URL:

https://www.zakonyprolidi.cz

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

9.1 items/week

č. 183/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o ...

19:59
Předpis č. 183/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017 vyhl...

č. 182/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

19:59
Předpis č. 182/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášeno: 19.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-182

č. 181/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

19:59
Předpis č. 181/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlášeno: 19.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-181

č. 180/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č....

19:59
Předpis č. 180/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb. vyhlášeno: 19.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-180

č. 179/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

17.July
Předpis č. 179/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno: 16.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-179

č. 178/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a někte...

17.July
Předpis č. 178/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony vyhlášeno: 16.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-178

č. 177/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveř...

17.July
Předpis č. 177/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno: 16.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-177

č. 176/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk...

17.July
Předpis č. 176/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vyhlášeno: 16.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-176

č. 175/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,...

16.July
Předpis č. 175/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. vyhlášeno: 11.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-175

č. 174/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a...

16.July
Předpis č. 174/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno: 11.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-174

č. 173/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb.

15.July
Předpis č. 173/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon...

č. 172/2019 Sb. - Sdělení, o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

15.July
Předpis č. 172/2019 Sb. - Sdělení, o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vyhlášeno: 11.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-172

č. 171/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvá...

15.July
Předpis č. 171/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno: 11.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171

č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

15.July
Předpis č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko vyhlášeno: 11.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-170

č. 169/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025...

11.July
Předpis č. 169/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX % vyhlášeno: 09.07.2019 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-169
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes