15
new stories - click to show

Časopis ŽIVA

Description:

Rozhled v oboru veškeré přírody

URL:

http://ziva.avcr.cz/

Catalog:

Tech → Věda a výzkum

Publishes:

4.4 items/day

Vzpomínka na prvního předsedu Akademie věd České republiky Rudolfa Zahradníka

17.December
Na prvního předsedu Akademie věd České republiky prof. Rudolfa Zahradníka vzpomíná dřívější předsedkyně Akademie věd ČR. Článek je doplněn stručným životopisem.

Za Rudolfem Zahradníkem

17.December
Na prvního předsedu Akademie věd České republiky prof. Rudolfa Zahradníka vzpomíná současná předsedkyně Akademie věd ČR.

Ze života bílkovin aneb Na tvaru záleží

17.December
Bílkoviny jsou nezbytné pro stavbu buněk a tkání, transport a metabolismus látek, ale i pro řízení buněčných dějů. Správné fungování bílkovin závisí nejen na jejich množství, ale i prostorovém uspořádání. Článek shrnuje děje od syntézy, posttranslačních modifikací a skládání až po odbourávání bílkovin z pohledu předcházení vzniku chybně uspořádaných molekul. K dalšímu čtení v Živě Genetika prio...

„Quo vadis, vermis?“ Kam směřuje helmintoterapie I.

17.December
S neustále se rozvíjejícím výzkumem lidského střevního ekosystému a jeho významu pro naše zdraví se rozvíjejí také strategie biologické léčby. Jednou z nich je tzv. helmintoterapie, jejíž podstatou je využití kontrolované expozice nepatogenním nebo jen mírně patogenním červům, s cílem aktivovat protizánětlivou a zároveň potlačit prozánětlivou imunitní odpověď. Helminti jsou všeobecně považováni...

Tavolníky známé, neznámé 1. Představení rodu a taxonomické problémy

17.December
Tavolníky (rod Spiraea z čeledi růžovitých, Rosaceae) jsou keře na okraji zájmu taxonomů, ale běžně používané v zahradnictví i v historii etnobotaniky. V prvním dílu jsou definovány charakteristiky a specifika rodu a z nich vyplývající hlavní problémy klasifikace druhů a jejich skupin, ukázané na konkrétních příkladech. K dalšímu čtení v Živě K 50. výročí úmrtí Alfreda Rehdera – významného svět...

Vojenské prostory: příroda mezi lesem a „nelesem“

17.December
Vojenské výcvikové prostory (VVP) jsou hotspoty biodiverzity charakteristické velkými rozlohami přírodě blízkých lesů, bezlesí, a unikátní mozaiky přechodových stanovišť. Po opuštění armádou došlo k jejich enormním ztrátám vlivem sukcese, urbanizace, a v posledních dvou dekádách též novým fenoménem lavinového šíření křovin. Druhý článek o bývalém VVP Milovice ukazuje reálný rozsah ztrát a jak (...

Květy strdimilů a strdimilové květů na Kamerunské hoře

17.December
Stejně jako tučňáci, sloni nebo lvi i kolibříci se stali oblíbenci fotografů a filmových štábů. Získali také značnou popularitu u vědců zkoumajících potravně-polinační vztahy a možnou koevoluci mezi ptáky a rostlinami. Značně opomíjeno však zůstává studium vztahů rostlin a ostatních ptačích skupin adaptovaných na konzumaci nektaru (nektarivorii). Jednou z nejpočetnějších skupin jsou strdimilové...

Sto let botanického ráje v pražských Malešicích

17.December
Článek k 100. výročí přírodně krajinářského parku založeného kolem vily průmyslníka V. Jiráska. V roce 1948 se do areálu přestěhovala První zahradnická škola v Čechách, která si letos připomíná 111 let od založení. V současnosti drží park status školní botanické zahrady a je součástí Střední odborné školy Jarov. V r. 2005 se stal jedním ze zakládajících členů Unie botanických zahrad ČR. Článek ...

Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna

17.December
Přehled půdní fauny pokračuje v tomto díle přestavením makrofauny (rozmanitého souboru bezobratlých s tělní šířkou či tloušťkou nad 2 mm) a megafauny (největších půdních bezobratlých a především obratlovců žijících alespoň částečně v půdě). Makrofauna zahrnuje jak skupiny převážně saprofágní, s velkým vlivem na rozklad organické hmoty a strukturu půdy (žížaly, mnohonožky, stejnonožci, termití a...

Záhada vodňanských škeblovek

17.December
Článek popisuje letošní nález škeblovky Leptestheria dahalacensis z plůdkového rybníčku v jihočeských Vodňanech v nadmořské výšce 398 m n. m. Jedná se o třetí nález a jedinou známou recentní lokalitu v Čechách, zároveň vůbec nejvyšší v ČR. Škeblovky zde byly pozorovány již ve 40. a 50. letech 20. století, nedochoval se však dokladový materiál a proto je jejich druhové určení nejisté. Pravděpodo...

Pavouci šestiočky – případ extrémní diverzifikace ve Středozemí 1.

17.December
Pavouci šestiočky (Dysderidae) se v České republice vyskytují jen v několika druzích, v oblasti Mediteránu jde ale o velmi diverzifikovanou čeleď, a to nikoli pouze počtem druhů, ale také ekologickou, behaviorální a fyziologickou různorodostí. Významné je zde např. jejich zastoupení mezi jeskynní faunou. První část článku se podrobně věnuje potravní specializaci některých druhů na lov stejnonož...

Pozorování zelené formy ještěrky obecné v Praze

17.December
Článek informuje o neobvyklém nálezu plně zeleného dospělého samce ještěrky obecné (Lacerta agilis) v Praze. Autoři shrnují informace o výskytu různých barevných forem ještěrky obecné v České republice. Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Nechtěný přivandrovalec? Šakal obecný na Slovensku

17.December
Rozšíření šakala zlatého (Canis aureus) se v Evropě rychle zvětšuje (směrem do střední a východní Evropy a v posledních letech i do některých severních a západních států) a jeho populace roste. Také na Slovensku počty šakalů v posledním desetiletí výrazně vzrostly a druh se stal trvalou součástí slovenské fauny. Status ochrany tohoto druhu se na Slovensku za posledních 15 let několikrát změnil....

Výr velký a jeho nelehký osud II. Na cestě k vyhubení

17.December
Článek se zabývá vývojem populace výra velkého (Bubo bubo) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v době před rozpadem Rakousko-Uherska. Výr v té době nebyl ze zákona chráněn, intenzivní pronásledování přivedlo druh na pokraj vyhynutí. Teprve na počátku 20. století si ochranářsky uvažující ornitologové uvědomili kritický stav populace výra a začali volat po její ochraně. K dalšímu čtení v Živě Výr v...

Pozdravy od protinožců. Jména živočichů přejatá z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie 4.

17.December
Náš článek je zaměřen na etymologickou a sménatickou analýzu českých (a některých vědeckých) názvů obojživelníků, ryb a rybovitých obratlovců, pocházejících z domrodých jazyků Austrálie a Oceánie. Analýza si všímá nejen lingvistických aspektů, ale také významu jednotlivých druhů pro původní obyvatele a jejich vztahu k domorodým kulturám. Článek hledá původní významy jednotlivých názvů a jejich ...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes