Časopis ŽIVA

Popis:

Rozhled v oboru veškeré přírody

URL:

http://ziva.avcr.cz/

Katalog:

Tech → Věda a výzkum

Publikuje:

4,5 položek/den

Naturfilozofický svět soukromého učence J. F. A. Buquoye

13.prosince
Přírodovědné i humanitní bádání v českých zemích významně obohatil v první polovině 19. století soukromý učenec hrabě Jiří František August Buquoy (1781–1851), který patří k výrazným představitelům období naturfilozofie. Buquoyův mezioborový vědecký zájem sahal od matematiky, fyziky, chemie, fyziologie a dalších přírodních věd přes národní hospodářství až po filozofii a vedl mimo jiné v roce 18...

Půdní kvasinky – neprozkoumané, ale důležité

13.prosince
K nejprostudovanějším mikroorganismům v půdě patří houby, které se mohou vyskytovat ve formě vláknité (hyfy) nebo jako kvasinky, pro které je typický výskyt v podobě jednotlivých buněk. Ačkoli půda není pro kvasinky typickým stanovištěm, detailnější výzkum ukazuje, že mají řadu specifických adaptací, které jim umožňují přežívat v půdním prostředí, kde přispívají k mnoha klíčovým procesům a tvoř...

Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů

13.prosince
Interakce rostlin a jejich opylovačů představujeme jako méně idylické vztahy, než obvykle uvádějí učebnice. Důraz klademe na investice obou partnerů, včetně jejich časté asymetrie a vybraných komplikovanějších příkladů. Zaměřujeme se také na vznik a koevoluci těchto vztahů a na obecnou specializaci a generalizaci těchto interakcí v polinačních sítích. Studijní materiál: Text Biologické olympiád...

Polinační syndromy

13.prosince
Polinační syndromy jsou konvergentními soubory fenotypických znaků květů, které se vyvinuly k přilákání specifické skupiny opylovačů. V článku shrnujeme definované syndromy a představujeme současné diskuze o jejich platnosti. I přes jejich zpochybnění některými autory stále považujeme syndromy za důležitý didaktický nástroj k pochopení obecných koevolučních principů v polinačních vztazích.

Fenomén Velká kotlina 5. Cévnaté rostliny

13.prosince
Velká kotlina byla dlouhodobě označována jako jedna z nejbohatších nebo dokonce jako druhově nejbohatší botanická lokalita České republiky. Ukázalo se, že to pro cévnaté rostliny neplatí. Přesto Velká kotlina zůstává nadále významnou botanickou lokalitou nejen pro diverzitu vegetace, ale především pro výskyt endemických a jinde v republice se nevyskytujících druhů. Významný je také společný výs...

Příběhy a rekordy jedné tibetské borovice

13.prosince
Borovice zhuštěná (Pinus densata) z tibetské části Číny je unikátním druhem mezi borovicemi světa: dosahuje nejvyšší výšky výskytu okolo 4 300 m n. m. (konkurované jediným druhem v tropech Ameriky), osídluje široké spektrum biotopů od subtropických údolních pralesů (subsp. tibetica) po skalnaté hřebeny velehor; jako druh s extrémními ekologickými adaptacemi a složitou evolucí se z hlediska mole...

Rok českých pralesů V. Divoké půdy pod divokými stromy

13.prosince
Pralesní půdy se dosud vyvíjejí spontánně a faktory, které je spoluutvářejí, ještě nebyly výrazně změněny lidskými aktivitami. Ve studii se zabýváme evolucí půd v zalesněné krajině. Zvláštní pozornost věnujeme schopnosti stromů urychlovat nebo zpomalovat pedogenezi, měnit směr trajektorie vývoje půd a účastnit se svahových procesů. Půda následně formuje novou generaci stromů. Použitá a citovaná...

200 let přírodovědy v Národním muzeu

13.prosince
Národní muzeum v roce 2018 slaví 200 let od svého založení. Muzeum založila skupina české aristokracie, soukromá společnost, jejíž vůdčí osobností byl Kašpar Maria hrabě ze Šternberka, významná osobnost přírodovědy přelomu 18. a 19. století. Sbírkové a výstavní aktivity muzea byly dlouhodobě komplikovány nedostatečnými prostorami, teprve koncem 19. stol. byla postavena reprezentační budova a na...

Věda fotogenická v Akademii věd v roce 2018

13.prosince
Fotografická soutěž pro zaměstnance Akademie věd České republiky využívá od r. 2014 potenciál propagace AV ČR formou snímků spojených s výzkumnou činností. Výstupy letošního ročníku jsou představeny na putovní výstavě, reprezentativním kalendářem AV ČR a fotografie budou zařazeny do fotobanky AV ČR. Soutěž probíhala od 1. května do 22. června 2018, přihlášeno bylo 211 fotografií od 67 zaměstnan...

Fenomén Velká kotlina 6. Členovci

13.prosince
Členovci jsou nejrozmanitější skupinou organismů v globálním měřítku. Velmi vysokou druhovou rozmanitost hostí také kar Velké kotliny v pohoří Hrubého Jeseníku. Pospolu tu žijí druhy původem z dalekého severu (boreální) s druhy pocházejícími z Karpat nebo Alp. Postglaciální izolace pohoří vedla navíc ke vzniku endemických populací. Najdeme zde nejen obyvatele různých biogeografických oblastí, a...

Dva nové druhy pestřenek ve fauně České republiky

13.prosince
V průběhu faunistického průzkumu čeledi pestřenkovití (Syrphilidae) v přírodním parku Sovinecko byly chyceny ve faunistickém čtverci 6169 dva druhy pestřenek (Syrphus nitidifrons a Syrphus admirandus), u nichž jde o první zjištění v České republice. Samec S. nitidifrons byl chycen 5. května 2018 v katastrálním území Těchanov v lesním údolí 370 m n. m.; samice S. admirandus pak 25. května 2018 v...

Poznámky k výskytu mety temnostní na Kokořínsku

13.prosince
Sklepní prostory památkově chráněných roubených staveb v obci Chlum (Kokořínsko, Ralská pahorkatina) vyhloubené v pevném pískovci poskytují vhodný biotop pro některé troglofilní druhy, tedy organismy vyhledávající jeskyně a jiné podzemní prostory. K zajímavým příkladům patří i pavouk meta temnostní (Meta menardi), nápadná svými kokony zavěšovanými za vlákno na strop.

Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 5. Aba a rypouni

13.prosince
Článek podává přehled o fylogenetickém postavení, tělesné stavbě, zeměpisném rozšíření, rozmnožování a dalších aspektech biologie rypounů (Mormyridae) a aby (Gymnarchidae) – velmi vyhraněné skupiny v Africe endemických ostnojazyčných ryb s největší druhovou a rodovou diverzitou celého řádu. Shrnuje dosavadní znalosti o počtu druhů a rodů, všímá si skutečnosti, že každým rokem přibývají popisy n...

Co víme o původu populací ještěrky zední v Čeké republice?

13.prosince
V článku představujeme současný stav poznatků o původu třech českých populacích ještěrky zední (Podarcis muralis) v kontextu jejího celkového rozšíření. Porovnání sekvencí cytochromu b ukázalo, že naše populace jsou blízce příbuzné vzorkům z okrajů souvislého areálu rozšíření tzv. balkánské linie. To podporuje hypotézu, že tyto populace jsou buď autochtonní, nebo (připustíme-li variantu introdu...

Dobře míněná translokace aneb Kamzík tatranský v Nízkých Tatrách

13.prosince
Kamzík tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) se vyskytuje pouze ve slovenských a polských Tatrách. Jedna autochtonní populace se nachází v Západních a Východních Tatrách. Druhá žije v Nízkých Tatrách, kde v letech 1969–76 vysadili 30 jedinců (11 samců, 16 samic a 3 mláďata). V současnosti má okolo 100 jedinců. Genetické analýzy potvrdily introgresní hybridizaci mezi náhradní populací v Nízkýc...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes