Otto Dvořák

Vztahuje se k

Význam normalizace pro požární bezpečnost

26.února » TZB-info
Článek stručně informuje o mezinárodní normalizaci ISO, IEC, CEN a CENELEC v oblasti požární bezpečnosti, dále o působnosti ÚNMZ. Zdůrazňuje jejich význam včetně důležitosti požárních testů a potřeby uvádění nejistot jejich kvantitativních i kvali...

Aplikace Bayesova teorému pro odhad nejistot kvalitativních výsledků požárních zkoušek

15.ledna » TZB-info
Článek stručně popisuje literární poznatky a uvádí příklad možné aplikace statistického, pravděpodobnostního přístupu k odhadům nejistot výsledků kvalitativních GC/MS chemických analýz požárních vzorků jako příklad možného praktického využití pro ...

Trojúhelníkové výbuchové diagramy hořlavých látek a jejich praktická využitelnost

1.ledna » TZB-info
Příspěvek stručně specifikuje pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin tvorbu a značení výbuchových trojúhelníků, možný postup při odstavování aparátů s hořlavými látkami mimo provoz a naopak při jejich uvádění do provozu v souladu s příslušnými...

Měření teploty termočlánky při požárních zkouškách

24.dubna » TZB-info
Příspěvek stručně charakterizuje problematiku měření teploty při požárních zkouškách. K ověření požadavku normy byl realizován experiment se třemi termočlánky (TČ) typu K různých průměrů vnitřních drátků a délek připojených vodičů. TČ byly vkládán...

Zvýšení hasebního účinku vodní mlhy elektrizací

17.dubna » TZB-info
Příspěvek popisuje hasební experimenty k ověření možnosti zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké vodní mlhy jejím nabitím elektrickým polem vysokého stejnosměrného napětí. Výsledky experimentů potvrdily vlivy velikosti ele...

Požární charakteristiky pro pokročilé modelování požárů

1.srpna » TZB-info
Článek shrnuje materiálové a požární vlastnosti pevných hořlavých látek/materiálů/výrobků, které se využívají jako vstupy numerických modelů požáru. Současně se uvádí zkušební normy pro jejich stanovení.

Tato informační stránka o Otto Dvořák zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Otto Dvořák" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes