15
new stories - click to show

HistorieBlog.cz

Description:

Blog pro příznivce historie. Novinky, objevy, fotky, videa, recenze, tipy, výlety, rozhovory, archivy...

URL:

http://www.historieblog.cz/

Catalog:

Ostatní

Publishes:

3.5 items/week

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (9.): Pražská univerzita vynucená králem

25.January
Kulturní pokrok si žádá vzdělání. V roce 1294 čeští páni zabránili králi Václavovi II. založit v Praze univerzitu, protože povolávání učenců z ciziny vede vždy k posílení vlády vzdělanců, tehdy duchovenstva, na úkor jejich moci, světských pánů. Pražská univerzita založená císařem Svaté říše římské Karlem IV., českým králem Karlem I., se nevyvinula jako ostatní již stávající univerzity, například pařížská, boloňská, … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (9.): Pražská u...

Kniha: M+B+M: Mašín, Balabán, Morávek

25.January
Odbojáře Mašína, Balabána a Morávka, alias Tři krále, (skoro) všichni znají. Dalibor Vácha je ve svém novém románu M+B+M: Mašín, Balabán, Morávek představil nejenom jako neohrožené hrdiny, kteří pro Republiku neváhali položit život, protože se nesmířili s tím, že na našem území vzniklo něco, čemu se říkalo protektorát. Dalibor Vácha zpracoval příběh Tří králů velmi … Pokračování textu Kniha: M+...

Výstava Sluneční králové bude prodloužena do 6. června 2021

22.January
Světová výstava Sluneční králové bude k zhlédnutí až do začátku června. Národnímu muzeu se podařilo vyjednat její prodloužení a jakmile to epidemická situace dovolí, budou v Historické budově artefakty nevyčíslitelné hodnoty opět k vidění. Vedení Národního muzea se povedlo vyjednat prodloužení světové výstavy Sluneční králové. Jakmile to epidemická situace dovolí, budou moci návštěvníci obdivovat artefakty nevyčíslitelné hodnoty až … Pokračování textu Výstava Sluneční králové bude prodloužena...

Kniha: Odstřelovačky z II. světové války

22.January
Ruská historička Ljubov Vinogradová ve své knize Odstřelovačky z II. světové války čerpá hlavně z osobních rozhovorů, které vedla s ženami o jejich působení na druhoválečné východní frontě, v řadách Rudé armády. Autorce se povedlo střípky vzpomínek sovětských odstřelovaček poskládat do víceméně chronologického popisu nasazení ženských jednotek během druhé světové války. Začíná s výcvikem ve … P...

Kniha: Do posledních sil

22.January
Miloš Doležal se ve své nové knize Do posledních sil držel osvědčeného konceptu dokumentárních povídek, tak jak je známe z jedné z jeho předchozích knih Čurda z Hlíny. Tentokrát zpracoval pobyt Josefa Čapka v koncentrácích, příběh parašutisty Vladimíra Hauptvogela a životní osudy Josefiny Napravilové, která se kromě jiného proslavila hledáním lidických dětí po válce. Knihy … Pokračování textu K...

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (8.): Zakládání měst

12.January
V souvislosti s výše uvedeným přistěhovalectvím byly do českých zemí importovány městské systémy často kompletně – včetně obyvatel a městských práv – jako zboží. Města v českých zemích byla zakládána ve středověku i později zásadně podle jednoho z německých modelů městských práv. Nutno zdůraznit, že města byla dána pouze svým statutem a právním rámcem – … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (8.): Zakládání měst →

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (7.): Jak se v českých zemích mluvilo?

28.December
Zajímavá otázka, protože čeští historici se neustále snažili veřejnosti sugerovat naprostou nepravdu, že Češi (Slované) jsou na tomto území od počátku původním (autochtonním) obyvatelstvem, takže mají na české země výhradní právo. Nemohou být původním obyvatelstvem, když prvním doloženým panovníkem v českých zemích byl kolem začátku letopočtu Marbod, Markoman, tedy Germán, který vládl germánským kmenům a keltskému … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (7.): Jak se v č...

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (6.): Civilizační vlivy

15.December
Známá poučka říká, že kultura a civilizace se nešíří přeskakováním území, nýbrž z geografického pohledu postupně jakoby z jakéhosi kulturního středového zdroje, podobně jako vlny vyvolané pádem kamene do vody. Nejdříve jsou civilizováni sousedé – sousední kmeny, státy – a ti pak předávají své nově získané civilizační a kulturní návyky dalším, svým sousedům. Proto Slované … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (6.): Civilizační vlivy →

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (5.): „Ne všichni Češi jsou Češi“ aneb Jungmannův a Palackého podvod

30.November
Volky nevolky se hned na tomto místě musíme zabývat jejich podvodem. Zdánlivě nesmyslný výrok v titulu této podkapitoly je překladem německého úsloví Nicht alle Böhmen sind Tschechen, protože v češtině se péčí Jungmanna a Palackého záměrně nevytvořil výraz pro usedlé obyvatele Čech a českých zemí bez ohledu na jazyk. Čeština tedy nerozlišuje mezi Čechy definovanými … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (5.): „Ne všichni Češi jsou Češi“ aneb Jungmannův a Palackého podv...

Národní muzeum představilo veřejnosti dokončený Palachův pylon

18.November
Před Novou bodovou Národního muzea se již řadu let vyjímá necelých 30 metrů vysoký ocelový pylon, který nebyl až doposud zcela dokončen. Nyní Národní muzeum tento pomník dokončilo a vdechlo mu tak původně zamýšlenou podobu. Celé dílo bylo slavnostně představeno veřejnosti 17. listopadu 2020, kdy si připomínáme znovunabytí svobody v naší zemi a stalo se tak … Pokračování textu Národní muzeum pře...

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (4.): První biskupové v Čechách

17.November
V rámci jednotné církevní organizace, kterou bychom dnes příhodněji nazvali státem, se začaly ve středověku utvářet zárodky států světských, uznávajících sice papežovu svrchovanost, ale uplatňujících čím dál více svou – vlastní – světskou. Německé feudální zřízení vedlo k počátkům státního života v Evropě, vše na východ od něj leželo mimo rámec evropského kulturního rozvoje. Ve vývoji států v Evropě lze vysledovat jasnou … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (4.): Prv...

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (3.): Řekové coby „slovanští věrozvěstové“

2.November
Kolem roku 831 přijal velkomoravský knížete Mojmír I. křest z rukou pasovského (Passau) biskupa Reginhara, v roce 845 pokřtili v bavorském Řezně (Regensburg) čtrnáct českých pánů, kteří pak svoji novou víru šířili ve svých kmenech. Obyvatelé v českých zemích se přijetím křesťanství přihlásili do společnosti kulturních států západní Evropy. S křesťanstvím přišla víra ve věčnost, v duchovní život. Pod římskou duchovní vládou se latina stala dorozumívacím prostředkem, … Pokračování textu Na co č...

Paměť a dějiny 3/2020: Československo a africké země za studené války

27.October
Letošní třetí číslo revue Paměť a dějiny je zaměřeno velmi netradičně. Většina textů se zabývá vztahy Československa a afrických zemí za studené války. I když jsem byl hlavním tématem překvapen a zaskočen, přečetl jsem “trojku” prakticky jedním dechem. Hned úvodní text Jana Koury a Mikuláše Pěšty sumarizuje vztahy předrevolučního Československa a afrických zemí velmi detailně, … Pokračování tex...

Na co čeští historici s oblibou zapomínají (2.): Mezi avarským kaganátem a Franskou říší

19.October
O takzvané Sámově říši vědí historici v podstatě jen to, že se v polovině 7. století nacházela kdesi mezi Franskou říší, jejíž východní část se později stala Svatou říší římskou, a avarským kaganátem, společenstvím Avarů v Pannonii. Frankové byli Germáni, Avaři byli buď turkického, nebo mongolského původu, jejich řeč patřila do turkické jazykové skupiny, Sámova … Pokračování textu Na co čeští historici s oblibou zapomínají (2.): Mezi avarským kaganátem a Franskou říší →

Památky předčasně ukončily sezonu, letos je navštívilo 3,6 milionu lidí

16.October
Památky ve správě Národního památkového ústavu v letošním roce navštívilo 3,6 milionu lidí. V meziročním srovnání tak poklesla návštěvnost o milion. Z důvodu koronavirové pandemie byla návštěvnická sezona zahájena s téměř dvouměsíčním zpožděním a ukončena byla o tři týdny dříve před plánovaným termínem. Vzhledem ke koronavirové pandemii se v letošním roce neuskuteční ani tradiční Hradozámecký … Pokračování textu Památky předčasně ukončily sezonu, letos je navštívilo 3,6 milionu lidí →
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes