Tomáš Tuček

Related to

Xenofobie × xenofobye

7.January » Pravopisně.cz
Podle výkladových slovníků znamená xenofobie odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu; strach z cizinců a nenávist k nim. Jedná se o tzv. složené slovo, které pochází z řečtiny. První část xénos znamená v překladu cizí, cizinec a fobos znamen...

Sypat × sipat

7.January » Pravopisně.cz
Existují vyjmenovaná slova, která nám obvykle nedělají při psaní až takové problémy. Takovým příkladem může být i nedokonavé sloveso sypat. Opakování je však matka moudrosti, proto se na toto slovo podíváme. Jak již bylo řečeno, jedná se o vyjmeno...

Hyenismus × hyjenysmus

7.January » Pravopisně.cz
Když se řekne hyenismus, obvykle se tím rozumí nějaká neúcta k mrtvým, zneuctívání po smrti; okrádání mrtvol; těžení z neštěstí jiných; bestialita, surovost vůbec. Slovo je odvozené od africké nebo asijské šelmy podobné psovi živící se převážně mr...

Gynekologie × ginekologie

7.January » Pravopisně.cz
Gynekologie je lékařský obor, který se zabývá léčbou ženských pohlavních orgánů. V přeneseném významu slova je tímto slovem někdy označováno i nějaké konkrétní zdravotnické pracoviště spadající pod obor gynekologie a porodnictví, např. gynekologic...

Syčet × sičet

7.January » Pravopisně.cz
Slovník současné češtiny nám nabízí dvě varianty výkladu tohoto nedokonavého slovesa. Vydávat zvuk jako unikající pára, zvuk znějící jako ss. Vydávat zvuk ss, cs jako projev nelibosti; zlostně mluvit nebo šeptat. Slovník spisovného jazyka českého ...

Babyka x babika

7.January » Pravopisně.cz
Podstatná jména nás dokážou leckdy pěkně potrápit, zejména potom taková slova, která nepotřebujeme denně aktivně užívat v pravopisném projevu. Takovým případem může být i babyka, která právě do vyjmenovaných slov patří, píšeme ji tedy vždy s tvrdý...

Faraon x faraón

7.January » Pravopisně.cz
Ještě do roku 1993 platilo pravidlo, které udávalo, že přejatá slova s koncovkou –on mají vždy dlouhou samohlásku. V takových slovech jako: balkón, citrón, bujón, stadión, šampión atd. byly jediné pravopisně správné varianty. Po nové kodifikace, p...

Fůrie x fúrie x fůrije

7.January » Pravopisně.cz
Český etymologický slovník nám říká, že slovo fúrie expresivně označuje zuřivou ženu. V římské mytologii byly Furie bohyně pomsty, lítice. V překladu znamená furia zběsilost, zuřivost od furere, což znamená zuřit nebo běsnit. Zaskočit nás v tomto ...

Vytyčení x vytýčení

7.January » Pravopisně.cz
Z hlediska pravopisu je třeba připomenout, že je správná pouze krátká varianta – vytyčení. V mluvené praxi je běžné toto slovo používat v dlouhé variantě, to je však špatně. Je to dána z hlediska etymologie, původně totiž znamenalo toto slovo „vyz...

Komponent x komponenta

7.January » Pravopisně.cz
Užívat rod mužský neživotný, nebo raději ženský? Který z nich je správně? Ve významu složka, součást, díl nějakého celku jsou pravopisně správně obě varianty – komponent i komponenta. Můžete si tedy zvolit takovou variantu, která je vám milejší. J...

Odevzdat x odezdat

7.January » Pravopisně.cz
Mluvíme o tzv. dokonavém slovesu, to je takové sloveso, které vyjadřuje děj, který již byl ukončen nebo ukončen bude. Znamená to tedy, že se jedná o sloveso, které je nějakým způsobem časově ohraničené. Je třeba si dát pozor na to, abychom vždy na...

Konzert x koncert

7.January » Pravopisně.cz
Toto slovo je problematické z hlediska zápisu i výslovnosti. Lidé mají tendence vyslovovat „z“, to je ale špatně. Jediná pravopisně správná varianta je ta s „c“ uprostřed, tedy koncert. Koncert je veřejné předvádění hudebních skladeb nebo veřejná ...
Seznam.cz - Internetová společnost
Věci veřejné - Politická strana
Lobbování - Prosazování skupinových zájmů

Tato informační stránka o Tomáš Tuček zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Tomáš Tuček" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes