Jakub Oliva

Vztahuje se k

Minimální mzda v roce 2019 - doplatky

12.února » ePravo.cz
Počínaje 1. 1. 2019 se tak jako I v posledních několika letech znovu navyšuje minimální mzda a to z 12.200,- Kč na 13.350,- Kč (+1.150,- Kč). Tato měsíční hodnota minimální mzdy je pak stanovena s přihlédnutím k průměrnému počtu pracovních hodin v...

Odpovědný zástupce agentury práce- požadavky na kvalitu a délku praxe

7.února » ePravo.cz
Za současné situace na trhu práce nabývá činnost personálních agentur stále více a více na významu. S tímto trendem samozřejmě také souvisí zvýšení celkového počtu pracovních agentur a s tím pak zase souvisí zvýšená poptávka po osobách, které moho...

Dočasná pracovní neschopnost, skončení pracovního poměru a náhrada mzdy

11.ledna » ePravo.cz
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění...

Nově k povinnosti vracet příspěvek na podporu zaměstnávání OZP

9.ledna » ePravo.cz
SMYSL A ÚČEL NOVELIZACE Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOZ") od 1. 1. 2018 zavádí pojem chráněný trh práce. Uvádí, že se jedná pouze o takové zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 %...

Úskalí "přetahování" zaměstnanců (cizinců) a výkon nelegální práce

4.ledna » ePravo.cz
Při současné (a tak trochu tristní) situaci na trhu práce stále častěji dochází k tzv. přetahování zaměstnanců, kdy zaměstnavatelé soupeří o pracovní sílu všemi možnými způsoby (ať už právně konformními či nekonformními). V případě cizinců, tedy o...

Lze vyplácet mzdu v cizí měně?

2.ledna » ePravo.cz
V současné době, kdy více než kdy jindy dominuje tzv. volný pohyb pracovní síly v rámci Evropské unie, ale i mimo ni, objevují se stále častěji požadavky zaměstnanců, aby jim byla mzda, nebo alespoň její část vyplácena v cizí měně (nejčastěji v eu...

Zkušební doba a tzv. neschopenka

17.prosince » ePravo.cz
Odborných článků, které popisují různá úskalí zkušební doby, bylo již napsáno nepřeberné množství. K těm nejdůležitějším poznatkům pak rozhodně patří, že:

Při ukončování pracovního poměru si dejte pozor na nevýhodné dohody

15.listopadu » ČRo Olomouc
Lidé věří, že s nimi zaměstnavatelé mají dobré úmysly. „Často to tak bohužel nebývá,“ upozorňuje advokát Jakub Oliva.

Právo odborové organizace na informace

12.října » ePravo.cz
Právní úprava zakotvující právo zaměstnanců na informace je v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZP") promítnuta jen velmi obecně. V každém jednotlivém případě tak není vůbec jednoduché odpovědět na...

Příliš obecná výpověď a její absolutní neplatnost

7.srpna » ePravo.cz
Zatímco zákoník práce neklade na výpověď ze strany zaměstnance žádné zvláštní požadavky, u výpovědi dané zaměstnavatelem je tomu zcela odlišně. Zaměstnavatel je povinen podřadit výpovědní důvod pod některou z alternativ vypočtených v § 52 zákona č...

Plánovaná výpověď pro nadbytečnost

31.července » ePravo.cz
V praxi se často setkáváme s případy, kdy zaměstnavatelé v případě tzv. nadbytečnosti zaměstnance postupují sice v souladu se zákonem, ale ne příliš ekonomicky.

Plánovaná výpověď pro nadbytečnost

24.července » ePravo.cz
V praxi se často setkáváme s případy, kdy zaměstnavatelé v případě tzv. nadbytečnosti zaměstnance postupují sice v souladu se zákonem, ale ne příliš ekonomicky.

Tato informační stránka o Jakub Oliva zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Jakub Oliva" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes